Thông báo số:3876/TB-ĐHYD-SĐH ngày 27 tháng 12 năm 2016 về việc tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2017 của Trường Đại học Y Dược Huế.

File đính kèm: Download

Template by JoomlaShine