• Đào tạo nguồn nhân lực ngành Dược chất lượng cao ở trình độ đại học và sau đại học.
  • Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo, sản xuất và khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.
Template by JoomlaShine