Nhằm mục đích phát huy hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học và lao động sáng tạo trong CBVC-NLĐ, chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị lao động sáng tạo năm 2019, Công đoàn Trường Đại Y Dược Huế đã phát động phong trào “Ý tưởng sáng tạo” trong toàn thể đoàn viên công đoàn năm 2018 và tổ chức Hội nghị ý tưởng sáng tạo lần thứ nhất vào ngày 06/07/2018.

Ý tưởng sáng tạo nào cũng có giá trị, ý tưởng sáng tạo nào cũng được trân trọng. Các lĩnh vực hoạt động gồm sáng tạo trong giảng dạy và quản lý, sinh viên, học viên; sáng tạo trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh; sáng tạo trong hoạt động cộng đồng và công tác xã hội …

Các đoàn viên Khoa Dược đã tham gia hưởng ứng nhiệt liệt phong trào “Ý tưởng sáng tạo” do Công đoàn Trường phát động, tiêu biểu đã có 2 đề tài của Khoa Dược tham gia Hội nghị ý tưởng sáng tạo lần thứ nhất trong tổng số 12 đề tài của hội nghị. Trong đó, đề tài “Vòng xoay dược liệu” do đoàn viên Nguyễn Đình Quỳnh Phú báo cáo đã được khen ngợi về ý tưởng sáng tạo trong giảng dạy lý thuyết, cải tiến và tổng hợp kiến thức dược liệu từ vòng xoay về từ vựng tiếng Anh, giúp cho sinh viên học tập tốt hơn. Bên cạnh đó, đề tài “Thiết lập một số chất chuẩn làm việc từ hóa chất thông thường phục vụ giảng dạy thực tập kiểm nghiệm” do đoàn viên Thái Khoa Bảo Châu báo cáo, đã hướng tới sáng tạo trong thiết lập chất chuẩn, tiết kiệm chi phí chất chuẩn cho Nhà trường, mang giá trị kinh tế cao và đảm bảo tính chính xác của chất chuẩn phục vụ thực tập cho sinh viên. Tóm lại, hội đồng chuyên môn và hội đồng chấm điểm độc lập đã đánh giá rất cao 2 đề tài tham gia của Khoa Dược về tính ứng dụng thực tiễn và tính khoa học, đầy tính sáng tạo trong giảng dạy. Hội nghị đã tổng kết, trao hoa và giải thưởng cho tất cả 12 đề tài đã tham gia trong lần thứ nhất; khuyến khích các đoàn viên tích cực tham gia trong các hội nghị Ý tưởng sáng tạo tiếp theo.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

chidoanquynhphu

Đoàn viên Nguyễn Đình Quỳnh Phú báo cáo đề tài “Vòng xoay dược liệu”

chidoanbaochau

Đoàn viên Thái Khoa Bảo Châu báo cáo đề tài “Thiết lập một số chất chuẩn làm việc từ hóa chất thông thường phục vụ giảng dạy thực tập kiểm nghiệm”

chidoanPhu Chau nhan hoa

Các đoàn viên Khoa Dược nhận hoa và giải thưởng của hội nghị

chidoanToan the

Toàn thể các đoàn viên cùng các thành viên trong hội đồng chụp ảnh kỷ niệm

Template by JoomlaShine