CURRICULUM VITAE

16.jpg

Full name

PHU NGUYEN DINH QUYNH

Year of birth

07/02/1989

Place of birth

Thua Thien Hue

Address

Faculty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University

Email

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Education process

2007 – 2012: Hue University of Medicine and Pharmacy, Viet Nam

            Bachelor, Major in Pharmacy

            Thesis title: Chemical constituents from n-butanol fraction of soft coral Sinularia cruciata – Alcyoniidae

2013 – 2015: Hanoi University of Pharmacy, Viet Nam

            Master of Pharmacy

            Thesis title:  Study on microscopy characteristics and chemical compounds of Hedyotis pilulifera (Pit.) T.N.Ninh - Rubiaceae.

 1. Employment record

- 2012-now: Lecturer at Department Pharmacognosy, Traditional Pharmacy, and Botany, Falcuty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy.

 1. Awards

- 2016: First place, The 18th Youth Conference on Science and Technology, Medical Schools in Viet Nam.

 1. Research orientations

- Microscopy characteristics research.

- Chemical composition research.

- Bioactivity research.

 1. Research funding received

No

Project name

Funding institution & funded amount

Project duration

Position/ role in the project

1

Study on phytochemical compounds and cytotoxic activity of Glycosmis sp. in Vietnam

Hue University Fund

2019-2020

Author

2

Study on microscopy characteristics, chemical composition and antibacterial activity of Acalypha hispida

Hue University of Medicine and Pharmacy Fund

2018

Author

3

Screening on Xanthine oxidase inhibitory activity of some medicinal plants in Vietnam

Hue University of Medicine and Pharmacy Fund

2017

Author

 

 1. Publications

Papers

English

 1. Hoai Thi Nguyen, Duc Viet Ho, Phu Dinh Quynh Nguyen, Hung Quoc Vo, Thao Thi Do and Ain Raal (2018), Cytotoxic Evaluation of Compounds Isolated from the Aerial Parts of Hedyotis pilulifera and Methanol Extract of Inonotus obliquus, Nat Prod Commun., 13(8), 939-941.
 2. Hoai NT, Duc HV, Phu ND, Kodama T, Itob T, Morita H (2016), A New Iridoid from the Aerial Parts of Hedyotis pilulifera, Nat Prod Commun., 11(3), 365-7, PMID: 27169182.

Vietnamese

 1. Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức (2020), “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của cây Cơm rượu hoa nhỏ (Glycosmis parviflora (Sims) Little), Tạp chí Dược học, 529, 48-52.
 2. Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức (2020), Phân lập và xác định cấu trúc các triterpene và sterol từ cây Cơm rượu hoa nhỏ (Glycosmis parviflora)”, 129(1C), Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên.
 3. ­Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Phan Thị Thu Thảo, Đoàn Quốc Tuấn (2019), “Nghiên cứu đặc điểm thực vật và hoạt tính sinh học của cây Tai tượng đuôi chồn (Acalypha hispidaf)”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 21, 153-160.
 4. Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Phạm Thị Hiền Thư, Nguyễn Thị Hoài (2018), Sàng lọc tác dụng ức chế xanthin oxidase in vitro của một số dược liệu ở miền Trung Việt Nam”, Tạp chí Y dược học, 10, 101-105.
 5. Võ Quốc Hùng, Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Hoài (2016), Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học theo định hướng hoạt tính kháng khuẩn của loài An điền nón (Hedyotis pilulifera (Pit.) T.N.Ninh), Tạp chí Y học thực hành, 1005, 732-737.
 6. Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Hoàng Xuân Huyền Trang, Võ Quốc Hùng, Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Hoài (2016), Các hợp chất triterpenoid phân lập từ loài An điền nón (Hedyotis pilulifera (Pit.) T. N. Ninh - Rubiaceae), Tạp chí Dược học, 56(481), 69-73.
 7. Võ Quốc Hùng, Đoàn Nguyễn Phương Nhi, Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Hồ Thị Diệu Trâm, Nguyễn Thị Hoài (2012), Nghiên cứu thành phần hoá học có hoạt tính chống ung thư từ loài San hô mềm Sinularia cruciata - Họ Alcyoniidae, Tạp chí Y học Thực hành, 84-89.

 

 

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework