PERSONAL INFORMATION

29.png

Name

TRAN HUU DUNG

Year of birth

1976

Place of birth

Ha Noi

Address

153 Tran Phu, Hue city, Vietnam

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Education

1994-1999: Ho Chi Minh University of Medicine and Pharmacy

            Bachelor’s Degree of Pharmacy

2002-2004: Ho Chi Minh University of Medicine and Pharmacy

            MSD. in Pharmaceutical Control – Toxicology

            Master Thesis: Determination of Ferulic acid in Radix Angelicae Sinensis by HPLC method

2006-2008: Chosun University, Korea

            PhD. in Pharmacology

            PhD Thesis: Modified poly(amidoamine) dendrimer for local drug release or cellular delivery of antisense oligonucleotide

  1. Working experience

Time

(from year ... to year...)

Position

Field

Working place

4/2000-2004

Quality Control Specialist

Pharmaceutical Control

Thua Thien Hue Centre of Pharmaceutical Control  

2004-2008

Deputy Head of Division

Part-time lecturer

Pharmaceutical Control

Pharmacy

Thua Thien Hue Centre of Pharmaceutical Control 

Faculty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy

2008-2009

Vice Director

Part-time lecturer

Pharmaceutical Control

Pharmacy

Thua Thien Hue Centre of Pharmaceutical Control 

Faculty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy

10/2009 – 4/2010

Lecturer

Pharmacy

Faculty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy

4/2010 – 10/2012

Vice Dean

Head of Pharmaceutical Control-Analysis-Toxicology Department

Pharmacy

Faculty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy

10/2012 – Now

Vice Dean

Head of Pharmaceutical Control-Analysis-Toxicology Division

Vice Dean of Pharmacy Department

Pharmacy

Part-time

Faculty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy

Hue University Hospital

  1. Awards

No.

Awards

Year of Award

1

Certificate for the outstanding presenter at “International Symposium 2008 on Dental Care and Dental Industry” in Chosun University.

2008

2

First Prize in the 6th Thua Thien Hue Science and Technology Innovation Awards

2012

3

Labor Innovation Certificate of Vietnam General Confederation Labor

2012

4

Fourth Prize in Vietnam Science and Technology Innovation Awards

2013

5

Certificate of Hue University “Possessing science papers published on prestigious international science magazins”

2013

6

Certificate of Ministry of Education and Training “Supervised students implementing research topics which achieved the first prize in Vietnam Science and Technology Innovation Awards  2014

2014

7

First Prize in the 6th Thua Thien Hue Science and Technology Innovation Awards

2014

8

Labor Innovation Certificate of Vietnam General Confederation Labor

2014

9

Certificate of Hue University “Possessing science papers published on prestigious international science magazins”

2015

  1. Research Orientation

-  Synthesis of bio-polymer materials as the carriers to delivery drugs/genes into cells and control the release of local extended drugs.

- Synthesis of resistant starch as supplement dietary supporting for treatment of diabetes and obesity.

- Building processes for quality assessment of medicines and supplement dietary.

  1. Scientific Research Topics

Topic, Project, Duty

Science&Technology has hosted

Time

(start - finnish)

Of the program

(If any)

Situation

(accpected-ranked, not accepted yet)

Đánh giá tác động của nhiệt độ và độ ẩm lên chất lượng thuốc bảo quản tại các vùng địa lý khác nhau

8/2010- 8/2011

Hue University of Medicine and Pharmacy Level

Accepted

Bào chế phim cholesteryl dendrimer chứa metronidazole dùng trong điều trị bệnh nha chu

8/2011 – 8/2013

Hue University Level

Accepted

Nghiên cứu chế biến khẩu phần ăn chứa tinh bột củ mài (Rhizoma dioscorea persimilis) trong hổ trợ điều trị bệnh nhân đái tháo đường tại Quảng Bình

6/2011 – 9/2012

Provincial Level

Accepted

Nghiên cứu bào chế thuốc nhỏ mắt chứa hoạt chất Mangiferin để điều trị bệnh do vi khuẩn và virus Herpes gây ra ở mắt

8/2010 – 8/2012

Provincial Level

Accepted

Bào chế màng Pluronic nhạy cảm bởi nhiệt chứa neomycin và panthenol điều trị tổn thương bỏng trên thỏ thí nghiệm

2015 - 2017

Hue University Level

Not accepted yet

  1. Publications

Science Papers

No.

Publications

Author or Co-author

Journals

Vol.

No.

Page

Year

1

Dendritic α,ε-Poly (L-lysine) as Delivery Agents for Antisense Oligonucleotides

6 (Khee Dong Eom, Sun Mi Park, Huu Dung Tran, Myong Soo Kim, Ri Na Yu, Hoon Yoo)

Pharmaceutical Research

SCI journal

ISSN: 0724-8741

Current impact factor: 3.95

 24

8

1581-1589

2007

2

Chitosan-TPP Nanoparticle as Release System of Antisense Oligonucleotide in the Oral Environment

7 (Tran Huu Dung, Seung-Rok Lee, Suhk-Dong Han, Seon-Jeong Kim, Yeon-Mi Ju, Myong-Soo Kim, Hoon Yoo)

Journal of Nanoscience & Nanotechnology,

SCI journal

ISSN: 1533-4880

Current impact factor: 1.34

7

11

1-5

2007

3

PAMAM Dendrimer Generation 5–Pluronic F127 Nanofilm as a Matrix for Local Metronidazole Release

3 (Tran Huu Dung, Le Thanh Do, Hoon Yoo)

Journal of Biomedical Nanotechnology,

SCI journal

ISSN: 1550-7033

Current impact factor: 7.58

9

3

1-7

2013

4

Preparation and evaluation of cholesteryl PAMAM dendrimers as nano delivery agents for antisense oligonucleotides

4 (Tran Huu Dung, Jin Sook Kim, R.L. Juliano, Hoon Yoo)

Colloids and Surfaces A: Physicochemical & Engineering Aspects,

SCI journal

ISSN: 0927-7757

Current impact factor: 2.35

 

313-314

273-277

2008

5

Preparation and Biophysical Characterization of Pluronic F127-Dendrimer Conjugate as a Delivery Agent of Antisense Oligonucleotides

5 (Tran Huu Dung, Jina Kim, Myong Su Kim, Joon Seop Kim, Hoon Yoo)

Journal of Nanoscience and Nanotechnology,

SCI journal

ISSN: 1533-4880

Current impact factor: 1.34

8

10

5326-5330

2008

6

Preparation and Biophysical Characterization of Poly(amidoamine) Dendrimer-Poly(acrylic acid) Graft

4 (Tran Huu Dung, Le Thanh Do, Ta Thi Loan, Hoon Yoo)

Journal of Nanoscience and Nanotechnology,

SCI journal

ISSN: 1533-4880

Current impact factor: 1.34

15

1

684-687

2015

7

Preparation of Pluronic Grafted Dendritic

α,ε-poly(L-lysine)s and Characterization as a Delivery Adjuvant of Antisense Oligonucleotide

5 (Tran Huu Dung, Le Thanh Do, Khee Dong Eom, Seon Jeong Kim, Hoon Yoo)

 Journal of Nanoscience and Nanotechnology,

SCI journal

ISSN: 1533-4880

Current impact factor: 1.34

15

 

1–5

2015

8

Identification of Anthocyanin from The Extract of Soybean Seedcoat

8 (Sun Mi Park, Jina Kim, Tran Huu Dung, Le Thanh Do, Do Thi Anh Thu, Mi Kyung Sung, Jong Sang Kim, Hoon Yoo)

International Journal of Oral Biology,

ISSN 1226-7155

36

2

59-64

2011

9

Morphological Feature of Pluronic F127 and

Its Applicationin Burn Treatment

3 (Tran Huu Dung, Le Thu Huong, Hoon Yoo)

Journal of Nanoscience and Nanotechnology,

SCI journal

ISSN: 1533-4880

Current impact factor: 1.34

17

 

1–4,

2017

10

Xây dựng qui trình định lượng acid ferulic trong Đương Qui (Radix Angelicae Sinensis) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

3 (Nguyễn Văn Thị, Hà Minh Hiển, Trần Hữu Dũng)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

45

348

21-24

2005

11

Nghiên cứu khả năng kéo dài sự phóng thích metronidazol từ film Cholesteryl Dendrimer cấy dưới da chuột

1 (Trần Hữu Dũng)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

443

 26-30

2013

12

Ðánh giá độ kích ứng và khả nang điều trị bỏng của gel pluronic nhạy cảm bởi nhiệt chứa neomycin và panthenol trên thỏ thí nghiệm

2 (Trần Hữu Dũng, Lê Thu Hương)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

467

8-14

2015

13

Tổng hợp vật liệu nitrophenyl pluronic sử dụng trong bào chế màng polymer trị bỏng

2 (Đặng Thị Hoài Đông, Trần Hữu Dũng)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

470

11-15

2015

14

Ứng dụng của polymer pluronic F127 nhạy cảm bởi nhiệt trong điều trị các tổn thương bỏng

1 (Trần Hữu Dũng)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

463

2-9

2014

15

Nghiên cứu tác dụng hạn chế tăng đường huyết của bánh bột củ mài (Rhizoma dioscoreae persimilis) trên bệnh nhân đái tháo đường type 2

2 (Trần Hữu Dũng, Nguyễn Hải Thuỷ)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

440

11-14

2012

16

Nghiên cứu bào chế gel pluronic nhạy cảm bởi nhiệt định hướng ứng dụng trong điều trị bỏng

2 (Trần Hữu Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

468

7-12

2015

17

Nghiên cứu sự thay đổi chất lượng thuốc amoxicillin, aspirin pH8 và vitamin C theo thời gian dưới tác động của thời tiết tại các vùng khác nhau trên địa bàn TT-Huế

2 (Trần Hữu Dũng, Trương Ngọc Tuyền)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

428

52-56

2011

18

Xác định khả năng chịu đựng sự thuỷ phân của tinh bột củ mài (Rhizoma Dioscorea Persimilis) in-vitro bởi hệ enzyme amylase

3 (Nguyễn Thị Thu Thảo, Lê Thị Loan Chi, Trần Hữu Dũng)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

432

28-30

2012

19

Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp chế biến đến sự tiêu hoá tinh bột củ mài (Rhizoma Dioscorea Persimilis) in-vitro

2 (Trần Hữu Dũng, Trương Thị Thuỳ Trang)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

432

23-27

2012

20

Nghiên cứu các đặc tính lý hóa, hình thái cấu trúc của tinh bột củ mài (Rhizoma dioscorea persimilis) ảnh hưởng lên khả năng chịu đựng sự thủy phân bởi hệ enzyme amylase

1 (Trần Hữu Dũng)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

441

13-17

2013

21

Nghiên cứu điều chế tinh bột biến tính bền vững với amylase làm thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường

2 (Trương Thị Thảo Nguyên, Trần Hữu Dũng)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

437

52-55

2012

22

Nghiên cứu cải thiện độ hoà tan của Tadalafil ứng dụng trong bào chế dược phẩm

2 (Trần Hữu Dũng, Trương Ngọc Tuyền)

Journal of Chemistry,

ISSN: 0866-7144

5A

50

161-165

2012

23

Tổng quan về vai trò tinh bột đề kháng trong kiểm soát đường huyết sau ăn trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2

2 (Trần Hữu Dũng, Nguyễn Hải Thuỷ)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

447

6-13

2013

24

Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của 2,4-imidazolidindion

2 (Trương Ngọc Tuyền, Trần Hữu Dũng)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

436

50-54

2012

25

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự phóng thích metronidazol từ film cholesteryl dendrimer G5

1 (Trần Hữu Dũng)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

442

18-23

2013

26

Định lượng đồng thời chondroitin, glucosamin và acid ascorbic trong thuốc đa thành phần bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

2 (Nguyễn Quang Mẫn, Trần Hữu Dũng)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

437

37-42

2012

27

Xây dựng quy trình chiết xuất và định lượng Stigmasterol trong ráy (Alocasia Odora (Roxb.) C. Koch) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

2 (Trần Hữu Dũng, Trương Ngọc Tuyền)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

419

41-45

2011

28

Nghiên cứu xây dựng quy trình  định lượng đồng thời chất phụ gia natri benzoat và kali sorbat trong một số thực phẩm bằng HPLC

2 (Lê Thị Kim Chi, Trần Hữu Dũng)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

448

10-14

2013

29

Nghiên cứu khả năng kích ứng của thuốc nhỏ mắt hổn dịch Mangiferin trên mắt thỏ

1 (Trần Hữu Dũng)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

445

44-49

2013

30

Tổng hợp piperin

3 (Trương Ngọc Tuyền, Lữ Thiện Nhân, Trần Hữu Dũng)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

437

55-58

2012

31

Tổng hợp các hợp chất trung gian trong quy trình tổng hợp levalbuterol

2 (Trần Hữu Dũng, Trương Ngọc Tuyền)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

443

50-53

2013

32

Tổng hợp các dẫn xuất 3 vòng có chứa nhân imidazol

2 (Trương Ngọc Tuyền, Trần Hữu Dũng)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

446

34-37

2013

33

Nghiên cứu vai trò men dậu nành nattokinase

NSK-SD* chiết xuất từ dậu nành Nhật Bản

trên bệnh nhân tang huyết áp

7 (Huỳnh Văn Minh, Trần Hữu Dũng, Phạm Duy Khiêm, Nguyễn Vũ Phòng, Nguyễn Nhật Quang, Hồ Anh Tuấn, Hoàng Anh Tiến)

Journal of Pharmacy,

ISSN: 0866-7861

 

470

16-20

2015

Domestic and International Science & Technology Conferences

1

“Preparation and evaluation of cholesteryl PAMAM dendrimers as nano delivery agents for antisense oligonucleotides”

The 2006 Asian Conference on Nanoscience and Nanotechnology, November 1-4, 2006, Busan, Korea

Tran Huu Dung, Jina Kim, Myong Su Kim, Hoon Yoo

-  Abstract of the Conference

-  Poster of the Conference

2006

2

“Characterization and modification of conjugation NC10-Pluronic for pharmaceutical application”

The International Conference on NanoScience and NanoTechnology

December, 7-8, 2006, Gwangju, Korea

Tran Huu Dung, Hoon Yoo

-  Abstract of the Conference

-  Poster of the Conference

2006

3

“Characterization and modification of conjugation pamam dendrimer-Pluronic for pharmaceutical application”

The 19th Federation of Asian and

Oceanian Biochemists and Molecular Biologists Seoul Conference

May, 27-30, 2007, Seoul, Korea

Tran Huu Dung, Hoon Yoo

-  Abstract of the Conference

-  Poster of the Conference

2007

4

“Pluronic Conjugated Dendritic a,e-Poly(L-lysine) as Delivery Agents for Antisense Oligonucleotides

The 3rd International Conference on
Bioengineering and Nanotechnology
August, 12-15, 2007, Biopolis, Singapore

Tran Huu Dung, Khee Dong Eom, Myong Soo Kim Hoon Yoo

-  Abstract of the Conference

-  Poster of the Conference

2007

5

“Preparation and biophysical characterization of pluronic conjugated dendrimers for the delivery of antisense oligonucleotide” International Conference on NanoScience and NanoTechnology

November, 8-9, 2007, Gwangju, Korea

Tran Huu Dung, Myong Su Kim, Joon Soep Kim, Hoon Yoo

-  Abstract of the Conference

-  Poster of the Conference

2007

6

“Modified Poly(amidoamine) Dendrimer as a Matrix for Local Drug Release”

International Symposium 2008 on Dental Care and Dental Industry

February, 18-19, 2008, Chosun University, Korea

Tran Huu Dung, Jina Kim, Myong Su Kim, Hoon Yoo

-  Abstract of the Conference

-  Poster of the Conference

2008

7

“Semi-synthesis of cholesteryl-pamam dendrimer as a vetor for gene delivery into the cell”

The Six Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences

December, 15-18, 2009, Hue, Vietnam

Tran Huu Dung

-  Conference Proceeding

-  Poster of the Conference

2009

8

“Preparation and biophysical characterization of novel pamam dendrimer poly(acrylic acid) graft”

The 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2011

November, 10-12, 2011, Vung tau, Vietnam

Tran Huu Dung, Hoon Yoo

-  Conference Proceeding

-  Poster of the Conference

2011

9

“Nghiên cứu tác dụng hạn chế tăng đường huyết của bánh tinh bột củ mài (rhizoma dioscoreae persimilis) trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2”

Hội nghị nội tiết và đái tháo đường toàn quốc lần 6 tại Huế (11 – 12/5/2012)

Trần Hữu Dũng, Hoàng Thị Lan Hương, Lê Nhân, Nguyễn Hải Thuỷ

-  Conference Proceeding

-  Presenting in the Conference

2012

10

Nghiên cứu cải thiện độ hoà tan của Tadalafil ứng dụng trong bào chế dược phẩm

Hội thảo khoa học toàn quốc ngành Hoá học “Hóa dược phẩm Việt Nam – Tiềm năng và Triển vọng”

Ngày 26-28/10/2012, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Trần Hữu Dũng, Trương Ngọc Tuyền

-  Conference Proceeding

-  Presenting in the Conference

2012

11

 “Preparation of pluronic grafted conjugated dendritic  α,ε-Poly(L-lysine) and characterization as a delivery Adjuvant of  Antisense oligonucleotide”

The 12th International Conference on NanoScience and NanoTechnology, 11/2014, Mokpo, Korea.

Le Thanh Do, Tran Huu Dung, Khee Dong Eom, Hoon Yoo

-  Abstract Book

-  Poster of the Conference

2014

12

Preparation of  Drug Loaded Thermosensitive Pluronic F127 Biomembrane and Its Application in Burn Treatment

The 7th AFOB Regional Symposium 2016, 28 - 30, January, 2016, Hue city, Vietnam.

Tran Huu Dung, Le Thanh Do, Hoon Yoo

-  Abstract Book

-  Poster of the Conference

2016

13

The role of resistant starch on the support for obesity and diabetic treatment

5th International Conference on Pharmaceuticals, Nutraceuticals and Cosmetic Science (IPNaCS 2017)

Tran Huu Dung

-  Conference Proceeding

-  Presenting in the Conference

2017

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework