- Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Quyết định về việc ban hành quy trình thực hiện luận văn – luận án và quy trình kiểm tra số liệu – tài liệu tham khảo tại Trường Đại học Y Dược Huế (Quyết định số 1890/QĐ-ĐHYD ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế).

- Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework