1. Giới thiệu chung về bộ môn

Bộ môn Hóa lý dược – Hóa dược – Hóa hữu cơ là một trong năm liên bộ môn trực thuộc khoa Dược. Bộ môn hiện có 11 cán bộ gồm 1 TS, 5 ThS, 3 DSĐH, 1 CN và 1 DSTH. Bộ môn phụ trách giảng dạy chính đối với các học phần Hóa lý dược, Hóa dược, Hóa hữu cơ, Mỹ phẩm, THDK, tham gia giảng dạy sau đại học và hướng dẫn luận văn. Ngoài ra, Bộ môn cũng quan tâm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế.

 1. Hướng nghiên cứu của bộ môn
 • Tách chiết, phân lập và nghiên cứu cấu trúc các hợp chất có hoạt tính sinh học từ thiên nhiên
 • Nghiên cứu thành phần, hàm lượng và hoạt tính của tinh dầu
 • Xây dựng các mô hình in silico để dự đoán, phân loại, sàng lọc các chất có hoạt tính sinh học. Thiết kế các phân tử thuốc có hoạt tính sinh học được dự đoán tốt tạo tiền đề để tổng hợp và thử tác dụng
 • Tổng hợp và bán tổng hợp với các hợp chất có hoạt tính sinh học tốt
 1. Danh sách cán bộ bộ môn

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Thái Sơn

Trưởng Bộ môn, Giảng viên

2

Hồ Việt Đức

Phó Trưởng Bộ môn, Giảng viên

3

Lê Thị Loan Chi

Giảng viên

4

Lương Công Nho

Giảng viên

5

Phan Thị Như Quỳnh

Giảng viên

6

Trần Thế Huân

Giảng viên

7

Cao Thị Cẩm Nhung

Giảng viên

8

Lê Trọng Nhân

Giảng viên

9

Nguyễn Thị Hải

Cán bộ bộ môn

10

Đoàn Chí Thanh

Kỹ thuật viên

11

Trần Thị Phương Ngọc

Kỹ thuật viên

 1. Mục tiêu đào tạo của bộ môn

Đào tạo các Dược sĩ đại học, có phẩm chất đạo đức, nhân cách tốt; có kiến thức nền tảng về khoa học cơ bản, công nghệ cao và khoa học Dược; có kiến thức chuyên môn vững vàng, có khả năng đảm nhiệm các công việc trong lĩnh vực Dược; có khả năng nghiên cứu khoa học, tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp.

 1. Đối tượng giảng dạy

- Đại học: Sinh viên các lớp dược hệ chính quy và liên thông chính quy.

- Sau đại học: Học viên Chuyên khoa 1 (Tổ chức quản lý dược, Dược lý – dược lâm sàng)

 1. Giáo trình và tài liệu

* Giáo trình bộ môn biên soạn

 1. Bộ môn Hoá lý dược, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Huế, Giáo trình Hóa lý dược (Tài liệu lưu hành nội bộ).
 2. Bộ Môn Hóa Dược, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Huế, Hóa Dược I, II (Tài liệu lưu hành nội bộ).
 3. Bộ môn Hóa Dược, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Huế, Bài giảng Mỹ phẩm (Tài liệu lưu hành nội bộ).

* Giáo trình và tài liệu tham khảo

 1. Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo), Giáo trình Hóa học hữu cơ – Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức, tập 1, Nhà Xuất Bản Y học, 2006.
 2. Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo), Giáo trình Hóa học hữu cơ – Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức, tập 2, Nhà Xuất Bản Y học, 2006.
 3. Đào Minh Đức, Phạm Văn Nguyện, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Quang Thường, 1997, Hóa lý dược, Giáo trình Đại học Dược Hà Nội.
 4. Nguyễn Đình Huề, Trần Kim Thanh, Nguyễn Thị Thu, 2005, Động hóa học và xúc tác, NXB Giáo dục.
 5. Bộ môn Hóa Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội (2007), Hóa Dược I, II, NXB Y học.
 6. Bộ môn Hóa Dược, Trường Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh (2010), Hóa Dược I, II, NXB Giáo dục.
 7. Bộ môn Da liễu, Học viện Quân Y Hà Nội (2004), Giáo trình da & hoa liễuNXB Y học
 8. Vương Ngọc Chính (2007), Giáo trình Hương liệu – mỹ phẩm. ĐHBK TPHCM.
 9. Francis A. Carey and Robert M. Giuliano, Organic Chemistry, McGraw-Hill, 8th edition (2011).
 10. Joseph K.H.Ma Boka Hadjiza, 2013, Basic Physical Pharmacy.
 11. John Block, John M. Beale (2011), Wilson & Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry – 12th edition, Lippincott Williams & Wilkins.
 12. André O. Barel, Marc Paye, Howard I. Maibach (2009), Handbook of Cosmetic Science and Technology, 3rd edition, Informa Healthcare
 13. Jie Jack Li, Douglas S. Johnson, Drago R. Sliskovic & Bruce D. Roth (2004), Contemporary Drug Synthesis, John Wiley &Sons,Inc.
 14. Douglas Scott Johnson & Jie Jack Li (2007), The Art of Drug Synthesis, John Wiley &Sons,Inc.

     7. Công trình nghiên cứu đã công bố (tính đến tháng 07/2017)

- Đề tài nghiên cứu khoa học: cán bộ của Bộ môn đã chủ nhiệm các đề tài

            - 01 cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo

            - 02 đề tài cấp Đại học Huế và nhiều đề tài cấp cơ sở khác

- Công bố quốc tế: cán bộ của Bộ môn là tác giả/đồng tác giả của 16 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế, 36 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

- Bài đăng hội nghị: cán bộ của Bộ môn là tác giả/đồng tác giả của 09 bài tham gia các hội nghị quốc tế và nhiều bài tham gia các hội nghị trong nước khác.

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework