ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 2247/TB-DHYD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học ngành Dược năm 2019

Kính gửi:………….………………..……………………………………………………………

 

Hướng đến chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Dược - Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Trường Đại học Y Dược tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giảng dạy – Nghiên cứu – Hội nhập và phát triển ngành Dược” nhằm tạo diễn đàn để quý đồng nghiệp đang công tác tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu, Bệnh viện, cơ quan quản lý và doanh nghiệp giao lưu, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học cũng như cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực Dược học.

1. Thời gian dự kiến: Ngày 09/11/2019.

2. Địa điểm: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế - 06 Ngô Quyền, thành phố Huế.

3. Nội dung:

- Cập nhật các tiến bộ mới trong các lĩnh vực thuộc ngành Dược học, bao gồm: Bào chế - Công nghiệp dược, Công nghệ sinh học dược, Dược liệu – Dược cổ truyền, Dược lý – Dược lâm sàng; Hóa dược; Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng; Tổ chức quản lý dược và các ngành ứng dụng dược trong lĩnh vực Y-sinh;

- Hợp tác nghiên cứu giảng dạy ngành Dược học trong nước và quốc tế;

- Vai trò và sự liên kết giữa đơn vị đào tạo với doanh nghiệp trong nghiên cứu và giảng dạy ngành Dược học.

4. Báo cáo khoa học:

Bài gửi tham gia Hội thảo với các hình thức: bài báo nghiên cứu khoa học, chuyên đề/tham luận. Các công trình tiêu biểu sẽ được mời báo cáo trực tiếp tại Hội thảo.

a. Bài báo nghiên cứu khoa học gồm

Tóm tắt nghiên cứu tiếng Việt (kèm bản tóm tắt tiếng Anh) khoảng 200 – 300 từ. Cấu trúc như sau: Đặt vấn đề (bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu); Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Kết luận; Từ khoá : danh sách các từ khoá viết theo định dạng từ Medical Subject Headings (MeSH) theo hệ thống Index Medicus.

Báo cáo toàn văn bao gồm: Đặt vấn đề và mục tiêu; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Bàn luận; Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo chính (không quá 20 tài liệu tham khảo); Phụ lục (nếu có).

b. Chuyên đề/Tham luận: Không quá 10 trang kể cả tài liệu tham khảo, kèm tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh (không quá 300 từ).

Các bài báo được duyệt sẽ được đăng vào Tạp chí Y Dược học, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, ISSN 1859-3836.
Lưu ý:
- Tên tác giả, đơn vị công tác, email liên hệ, số điện thoại ghi phía dưới bản tóm tắt.

5. Hình thức báo cáo

Báo cáo, thuyết trình chính thức trong Hội thảo.

Thời gian: 10 – 15 phút/báo cáo.

6. Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt và tiếng Anh.

7. Kinh phí tham dự Hội thảo:

- Miễn phí kinh phí tham dự, bình duyệt, đăng bài ở Tạp chí Y Dược học.

- Phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác: Đại biểu tự túc.

8. Thời hạn đăng ký tham gia Hội thảo và nhận bài:

- Thời hạn đăng ký tham dự: trước ngày 15/08/2019.

- Thời hạn nhận bài: 10/09/2019.

9. Địa chỉ liên hệ đăng ký và gửi bài

TS. Lê Loan Chi,
Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế; 06 Ngô Quyền, thành phố Huế; SĐT: 0828701260, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Các thông tin cập nhật về Hội thảo xin theo dõi trên website: http://huepharm-uni.edu.vn.

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia đóng góp của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, giảng viên, học viên và cá nhân quan tâm để góp phần thành công cho Hội thảo.

Trân trọng cám ơn./.

                                                                                                          

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy


 

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework