THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI

 Về việc gửi bài tham gia Hội thảo Khoa học Ngành Dược

tại Trường Đại học Y Dược Huế - tháng 11/2019

 

Quý đại biểu có thể đăng ký tham dự và viết bài báo cáo khoa học với các hình thức:

1/ Bài báo nghiên cứu khoa học

2/ Chuyên đề/ tham luận

- Các hình thức này cần được nêu rõ trong Mẫu đăng ký tham dự hội thảo, hình thức tham dự cũng sẽ được ghi rõ đối với từng bài đăng trong Tuyển tập Kỷ yếu Hội thảo.

- Những bài gửi theo hình thức 1/ Bài báo nghiên cứu khoa học, sẽ trải qua các bước bình duyệt và phản biện độc lập theo quy định của Tạp chí Y Dược học.

- Bài không được đăng sẽ không được trả lại bản thảo.

- Các tác giả chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, công luận và những quy định liên quan đến Luật báo chí và Quyền tác giả.

 

Dưới đây là hướng dẫn tương ứng của các hình thức gửi bài tham dự:

1. Bài báo nghiên cứu khoa học

Bài gửi đăng công trình NCKH phải chưa được đăng ở bất kỳ tạp chí quốc gia nào.

1.1. Mẫu trình bày:

- Báo cáo khoa học được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4

- Bảng mã Unicode ; Font chữ : Times New Roman, Cỡ chữ 12,  Dãn dòng đơn

- Canh lề: lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2cm

1.2. Báo cáo khoa học: có những phần được sắp xếp theo thứ tự sau đây:

- Tên đề tài nghiên cứu khoa học (Cỡ chữ 14, in hoa, đậm, đặt ở giữa)

- Tên tác giả/nhóm tác giả: Ghi bên dưới tiêu đề lớn, cỡ chữ 12, in nghiêng

Tóm tắt nghiên cứu (tiếng Việt) khoảng 200 từ. Phần tóm tắt được cấu trúc như sau:  Đặt vấn đề (bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu) ; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu ; Kết quả và Bàn luận; Kết luận.

Từ khoá : danh sách các từ khoá viết theo định dạng từ Medical Subject Headings (MeSH) theo hệ thống Index Medicus

Tóm tắt nghiên cứu (tiếng Anh) khoảng 200 từ, có cấu trúc như sau:

- Title (Cỡ chữ 12, hoa, đậm, đặt ở giữa)

- Author (Không dấu, ghi cơ quan bằng tiếng Anh) ; Background (including purposes);  Materials and method; Results; Conclusion.

Key words:

Báo cáo toàn văn bao gồm: Đặt vấn đề và mục tiêu; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Bàn luận; Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo chính (không quá 20 tài liệu tham khảo); Phụ lục (nếu có)

1.3. Các lưu ý

- Tổng số bảng và hình không quá 6.

- Ảnh được quét đưa vào đúng chỗ hình minh họa và gửi kèm theo ảnh gốc (định dạng .JPEG).

- Danh từ tiếng Việt nếu được dịch từ tiếng nước ngoài phải được viết kèm theo từ nguyên gốc. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc của các chữ viết tắt.

- Tài liệu tham khảo:  Tên của tất cả tác giả; năm, tên bài báo; tên tạp chí được viết tắt theo qui ước như trong Medline; tập số; trang đầu và trang cuối của bài báo.

Quý đại biểu có thể tham khảo các bài đã đăng online tại website của Tạp chí Y Dược học: http://tapchiyduochoc.huemed-univ.edu.vn

2. Chuyên đề/ tham luận

Các bài gửi thuộc dạng chuyên đề/ tham luận bao gồm những hình thức như tổng quan, thông tin, bài dịch.

- Cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài.  Tác giả bài tổng quan được ghi rõ chức danh, học hàm, học vị, chuyên ngành, cơ quan ở phần cuối trang đầu tiên của bài tổng quan. Bài tổng quan cũng được chế bản và in trên giấy khổ A4 và không dài quá 7 trang kể cả biểu bảng và tài liệu tham khảo.

- Các thông tin, bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn tài liệu và các thông tin biên dịch. Đối với bài dịch cần gởi kèm theo văn bản bài báo tiếng nước ngoài.

- Khi được mời tham gia báo cáo tại Hội thảo, quý đại biểu vui lòng lưu ý thời gian cho một báo cáo không quá 15 phút.

3. Bài gửi kèm theo đĩa mềm hoặc Email theo địa chỉ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ người phụ trách: TS. Lê Thị Loan Chi, số điện thoại: 0828 701 260; Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế

4. Bài không được đăng, không trả lại bản thảo.

Tác giả chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, công luận và những quy định liên quan đến Luật báo chí và Quyền tác giả.

                                                                                       BAN BIÊN TẬP

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework