THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.jpg

Họ và tên

TRẦN THÁI SƠN

Năm sinh

1984

Nơi sinh

Thừa Thiên Huế

Địa chỉ liên lạc

Văn phòng Tổ Hóa dược, Bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược - Hóa dược

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Quá trình đào tạo

2002-2007: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Việt Nam

            Dược sĩ Đại học

2009-2011: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

            Thạc sĩ Dược học, chuyên ngành Công nghệ Dược phẩm & Bào Chế

            Tên luận văn thạc sĩ: Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng acetylcholinesterase in silicoin vitro một số dẫn chất chalcon  và chalcon dị vòng

 1. Quá trình làm việc

Từ 2007-nay: Giảng viên Bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược - Hóa Dược, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Huế

 1. Khen thưởng
 2. Hướng nghiên cứu

- Xây dựng các mô hình in silico để dự đoán, phân loại, sàng lọc các chất có hoạt tính

sinh học. Thiết kế các phân tử thuốc có hoạt tính sinh học được dự đoán tốt tạo tiền đề

để tổng hợp và thử tác dụng

- Tổng hợp và bán tổng hợp với các hợp chất có hoạt tính sinh học tốt

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học (chủ trì/thành viên)

Chủ trì đề tài cấp Đại học Huế, tên đề tài: Tổng hợp và đánh giá tác động trên acetylcholinesterase và beta-amyloid của một số dẫn chất amin của curcumin và flavonoid hướng điều trị alzheimer

 1. Các công trình đã công bố

Bài báo Khoa học

Tiếng Việt

 1. Phạm Phan Thông, Trần Thái Sơn, Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh. Xây dựng mô hình phân loại và dự đoán hoạt tính ức chế beta-secretase. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2017, Phụ bản Tập 21, Số 2, trang 86-94
 2. Trần Gia Ân, Trần Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Lê, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu in silico dự đoán các chất có khả năng gắn kết trên MexR và ArmR. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2017, Phụ bản Tập 21, Số 1, trang 509-516
 3. Trần Thái Sơn, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo. Tổng hợp và khảo sát hoạt tính ức chế Acetylcholinesterase in silico và in vitro một số dẫn chất chalcon. Tạp chí Y Dược Học, 2012, 10, 98-106
 4. Thái Khắc Minh, Huỳnh Thị Ngọc Phương, Đào Thị Thanh Hà, Trần Thái Sơn. Nghiên cứu khả năng gắn kết của một số flavonoid trên enzym acetylcholinesterase bằng mô hình mô tả phân tử docking. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2011, Tập 15, phụ bản 1, trang 406-412.

Bài đăng hội nghị

Tiếng Việt

Poster Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Lần Thứ 34 (năm 2016) – Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh

 1. Phạm Phan Thông, Trần Thái Sơn, Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh. Xây dựng mô hình phân loại và dự đoán hoạt tính ức chế beta-secretase. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2017, Phụ bản Tập 21, Số 2, trang 86-94
 2. Trần Gia Ân, Trần Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Lê, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh. Nghiên cứu in silico dự đoán các chất có khả năng gắn kết trên MexR và ArmR. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2017, Phụ bản Tập 21, Số 1, trang 509-516

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework