THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

2020.CV.Ho Viet Duc

Họ và tên

HỒ VIỆT ĐỨC

Năm sinh

1985

Nơi sinh

Thừa Thiên Huế

Địa chỉ liên lạc

Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Quá trình đào tạo

2004-2008: Đại học SP Huế

 • Cử nhân
 • Tên khóa luận tốt nghiệp: “Nghiên cứu ancaloit trong cây dừa cạn hoa trắng ở Quảng Nam”

2008-2010: Đại học SP Huế

 • Thạc sĩ, chuyên ngành Hóa hữu cơ
 • Tên luận văn thạc sĩ: “Nghiên cứu thành phần hoá học cây râu hùm (Tacca chantrieri André) ở tỉnh Thừa Thiên Huế - Việt Nam từ dịch chiết bằng dung môi hữu cơ”

2012-2015: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 • Tiến sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa hữu cơ
 • Tên luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi Uvaria L. – Họ Na (Annonaceae)”
 1. Quá trình làm việc

- Từ 2010-2012: Nghiên cứu viên, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam.

- Từ 2012-nay: Giảng viên Bộ môn Hóa lý dược – Hóa dược – Hóa hữu cơ, Khoa dược, Trường Đại học Y Dược Huế.

 1. Khen thưởng

- Giấy khen của GĐ Đại học Huế vì có công trình công bố quốc tế các năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2019.

- Giải Ba tại Hội nghị Khoa học tuổi trẻ toàn quốc các trường đại học, cao đẳng Y Dược lần thứ 17 (năm 2014).

- Giải Nhất (đồng tác giả) tại Hội nghị Khoa học tuổi trẻ toàn quốc các trường đại học, cao đẳng Y Dược lần thứ 18 (năm 2016).

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Huế vì có nhiều công bố quốc tế giai đoạn 2012-2017.

 1. Hướng nghiên cứu

- Chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc các hợp chất tự nhiên

- Tổng hợp, bán tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học (chủ trì/thành viên)
 2. Nghiên cứu các hợp chất có tác dụng gây độc tế bào ung thư từ cây tỏi rừng (Asdipistra sp.) ở Việt Nam, Đề tài cấp Đại học Huế. 2019-2021. Mã số: DHH2019-04-101 (Chủ nhiệm).
 3. Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính kháng tế bào ung thư từ một số loài thực vật thuộc chi Anodendron, họ Trúc đào (Apocynaceae) ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ GD&ĐT. 2017-2018. Mã số: B2017-DHH-50 (Chủ nhiệm)
 4. Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của cây Bù dẻ râu (Uvaria fauveliana Fin. & Gagnep.) - họ Na (Annonaceae), Đề tài cấp Đại học Huế. 2014-2015. Mã số: DHH2014-04-35 (Chủ nhiệm)
 5. Đánh giá hoạt tính kháng ung thư và kháng viêm của các hợp chất phân lập từ các loài thuộc chi Chisocheton ở Việt Nam. Đề tài Quỹ Nafosted. 2017-2010. Mã số: 104.01-2017.09 (Tham gia)
 6. Nghiên cứu tác dụng ức chế phát triển tế bào ung thư từ các loài thuộc chi Hedyotis thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) có ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ GD&ĐT. 2015-2016. Mã số: B2015-DHH-126 (Tham gia)
 7. Nghiên cứu các hoạt chất có tác dụng chống ung thư và tim mạch từ một số loài thực vật và cây thuốc của Việt Nam. Nghị định thư Việt Nam – Hàn Quốc. 2011-2014. Mã số: 52/2011/HD-NDT (Tham gia)
 8. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bán tổng hợp indirubin-3’-oxime và bào chế viên nang cứng VINDOXIM hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Đề tài Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội. 2011-2012. Mã số: 01C-08/11-2011-2 (Tham gia)
 9. Các công trình đã công bố

Bài báo Khoa học

Quốc tế (ISI, SCOPUS)

 1. Pham, T. V., Bach, H., Ho, D. V., & Nguyen, B. C. (2020). Chemical constituents from the Knema globulariafruits and their in vitroNatural product research, 1–7. https://doi.org/10.1080/14786419.2020.1777416
 2. Trong Le, N., Viet Ho, D., Quoc Doan, T., Tuan Le, A., Raal, A., Usai, D.,Thi Nguyen, H., Cappuccinelli, P., Donadu, M. G. (2020). Biological Activities of Essential Oils from Leaves of Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum and Limnocitrus littoralis (Miq.) Swingle. Antibiotics, 9(4), 207. https://doi.org/10.3390/antibiotics9040207
 3. Trong Le, N., Viet Ho, D., Quoc Doan, T., Tuan Le, A., Raal, A., Usai, D., Thi Nguyen, H., Cappuccinelli, P., Donadu, M. G. (2020). In Vitro Antimicrobial Activity of Essential Oil Extracted from Leaves of Leoheo domatiophorus Chaowasku, D.T. Ngo and H.T. Le in Vietnam. Plants, 9(4), 453. https://doi.org/10.3390/plants9040453
 4. Tran LTT, Ho DV, Le DV, Nguyen HT, Raal A. (2020). The effect of Pogostemon auricularius fractions and its compounds on some proinflammatory and anti-inflammatory molecules in LPS-stimulated RAW 264.7 macrophages. A J Physiol Biochem Pharmacol., 10(1), 1-7. doi: doi:10.5455/ajpbp.20190920041706.
 5. Khan V. N., Duc Viet Ho, Hien Minh Nguyen, Thao Thi Do, Kiem Van Phan, Hiroyuki Morita, Jyrki Heinama ̈ ki, Ain Raal, and Hoai Thi Nguyen. (2020). chiro-Inositol Derivatives from Chisocheton paniculatus Showing Inhibition of Nitric Oxide Production. Journal of Natural Products, https://dx.doi.org/10.1021/acs.jnatprod.1029b01239.
 6. Ho, D. V., Hoang, H.N.T., Vo, H.Q., Nguyen, K.V., Pham, T.V., Le, A.T., Phan, K.V., Nguyen, H.M., Morita, H., Nguyen, H.T. (2020). Three new steroidal saponins from Aspidistra letreae plants and their cytotoxic activities. Journal of Natural Medicines. doi: https://doi.org/10.1007/s11418-020-01395-9.
 7. Hien Minh Nguyen, Huy Truong Nguyen, Nwet Nwet Win, Wong Chin Piow, Kim Long Vu Huynh, Nhat Nam Hoang, Kiep Minh, Nguyen Thi Hoai, Ho Viet Duc, Minh Duc Nguyen, and Hiroyuki Morita. (2020). Anti-melanogenic activity of ocotillol-type ginsenosides from Panax vietnamesis Chemistry & Biodiversity, 10.1002/cbdv.202000037.
 8. Ty Viet Pham, Thang Quoc Le, Anh Tuan Le, Hung Quoc Vo, Duc Viet Ho*. (2019). Phytochemical Constituents of Annona reticulata and their Cytotoxic Activity. Letters in Organic Chemistry, 17(3), 206-210.
 9. Tuan, Quoc Doan, Duc Viet Ho, Nhan Trong Le, Anh Tuan Le, Kiem Van Phan, Hoai Thi Nguyen, Ain Raal. (2019). Chemical composition and anti-inflammatory activity of the essential oil from the leaves of Limnocitrus littoralis (Miq.) Swingle from Vietnam. Natural Product Research. doi: 10.1080/14786419.2019.1652286.
 10. Nguyen, K. V., Laidmäe, I., Kogermann, K., Lust, A., Meos, A., Ho, D.V., Raal, A., Jyrki. H., Nguyen, H.T. (2019). Preformulation Study of Electrospun Haemanthamine-Loaded Amphiphilic Nanofibers Intended for a Solid Template for Self-Assembled Liposomes. Pharmaceutics, 11(10). doi: 10.3390/pharmaceutics11100499.
 11. Linh, Thuy Thi Tran, Duc Viet Ho, Dung Viet Le, Kiem Van Phan, Hoai Thi Nguyen & Ain Raal. (2019). Apoptosis-Inducing Effect of Pogostemin A Isolated from the Aerial Parts of Pogostemon_auricularius Against the Human Lung Cancer Cells. Journal of Biologically Active Products from Nature, 9(5), 320-327. doi: DOI: 10.1080/22311866.2019.1687334.
 12. Duc Viet Ho, Linh Thuy Thi Tran, Dung Viet Le, Hung Manh Tran, Nhan Trong Le, Anh Tuan Le, Hoai Thi Nguyen, Ain Raal. (2019). A new triterpene and a new phloroglucinol derivative from the aerial parts of Pogostemon auricularius. Chemistry of Natural Compounds, 55(5), 766–769.
 13. Hoai Thi Nguyen, Linh Thuy Thi Tran, Duc Viet Ho, Kiem Van Phan, Ain Raal, Hiroyuki Morita. (2019). Three new inositol derivatives from Chisocheton paniculatus. Tetrahedron Letters, 60, 1841-1844
 14. Doan Quoc Tuan, Ho Viet Duc, Le Trong Nhan, Le Tuan Anh, Nguyen Thi Hoai, Ain Raal. (2019). Constituents of Essential Oils from the Leaves of Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum from Vietnam. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 22(2), 391-395.
 15. Nguyen Thi Hoai, Ho Viet Duc, Ain Raal, Hiroyuki Morita. (2018). A New Limonoid from Chisocheton paniculatus Fruit Collected in Vietnam and Its NO Production Inhibitory Activity. Natural Product Communications, 13(10), 1255-1257.
 16. Linh Thuy Thi Tran, Duc Viet Ho, Dung Viet Le, Tran Manh Hung, Hoai Thi Nguyen, Ain Raal. (2018). Three new phloroglucinol derivatives from the aerial parts of Pogostemon auricularius and their cytotoxic activity. Phytochemistry Letters, 28, 88–92.
 17. Hoai Thi Nguyen, Linh Thuy Thi Tran, Duc Viet Ho, Dung Viet Le, Ain Raal, Hiroyuki Morita (2018), Pogostemins A-C, three new cytotoxic meroterpenoids from Pogostemon auricularius, Fitoterapia, DOI: 10.1016/j.fitote.2018.08.015.
 18. Huong Thi Doan, Duc Viet Ho, Hien Bich Thi Le, Anh Tuan Le, Ky Thanh Pham, Hoai Thi Nguyen, Ain Raal (2018), Two new abietane diterpenes huperphlegmarins A and B from Huperzia phlegmaria, Natural Product Research.
 19. Hoai Thi Nguyen, Huong Thi Doan, Duc Viet Ho, Ky Thanh Pham, Ain Raal, Hiroyuki Morita (2018), Huperphlegmines A and B, two novel Lycopodium alkaloids with an unprecedented skeleton from Huperzia phlegmaria, and their acetylcholinesterase inhibitory activities, Fitoterapia, 129, 267-271.
 20. Duc Viet Ho, Hung Quoc Vo, Tho Huu Nguyen, Thao Thi Do, Hoai Thi Nguyen (2018), A new cytotoxic tetrahydroxanthene-1,3(2H)-dione derivative from Uvaria cordata and structure revision of valderramenol A, Natural Product Communications, 13 (5), 585-588.
 21. Warankhana Khamkhoon, Kanokwan Hanchai , Nguyen Thi Hoai, Le Thi Bich Hien, Ho Viet Duc, Nuttiya Werawattanachai, Rawiwun Kaewamatawowng (2017), Acetylcholinesterase inhibitory activity and total antioxidant power of selected medicinal plants from Central Vietnam, Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 41, 177-180.
 22. Viet Duc, Ho, Thi Nhu Hanh Hoang, Quoc Hung Vo, Van Kiem Phan, Tuan Anh Le, Viet Ty Pham, Minh Hien Nguyen, Takeshi Kodama, Takuya Ito, Hiroyuki Morita, Ain Raal, Thi Hoai Nguyen (2017), Cycloartane -type triterpene glycosides anopanins A-C with monoacyldigal actosylglycerols from Anodendron paniculatum, Phytochemistry, 144, 113–118.
 23. Ho Viet Duc, Hoang Thi Nhu Hanh, Vo Quoc Hung, Nguyen Minh Hien, Ain Raal, and Nguyen Thi Hoai (2017), A new triterpene ester and other chemical constituents from the aerial parts of Anodendron paniculatum and their cytotoxic activity, Journal of Asian Natural Products Research. https://doi.org/10.1080/10286020.2017.1336163.
 24. Katrin Sak Thi Hoai Nguyen, Viet Duc Ho, Thi Thao Do, Ain Raal (2017), Cytotoxic effect of chamomile (Matricaria recutita) and marigold (Calendula officinalis) extracts on human melanoma SK-MEL-2 and epidermoid carcinoma KB cells, Cogent Medicine, 4 (1), 1-7. https://doi.org/10.1080/2331205X.2017.1333218
 25. Hoai Thi Nguyen, Duc Viet Ho, Hung Quoc Vo, Anh Tuan Le, Hien Minh Nguyen, Takeshi Kodama, Takuya Ito, Hiroyuki Morita, Ain Raal (2017), Antibacterial activities of chemical constituents from the aerial parts of Hedyotis pilulifera, Pharmaceutical Biology, 55 (1), 787-791.
 26. Hoai Thi Nguyen, Duc Viet Ho, Hung Quoc Vo, Trang Huyen Xuan Hoang, Takeshi Kodama, Takuya Ito, Hiroyuki Morita and Ain, Raal (2016), The components from aerial parts of Sarcosperma affinis and their antibacterial activities, Cogent Chemistry, 2 (1), 1-8.
 27. Pham Ngoc Khanh, Ho Viet Duc, Tran Thu Huong, Ninh The Son, Vu Thi Ha, Doan Thi Van, Bui Huu Tai, Ji Eun Kim, Ah. Reum Jo, Young Ho Kim, and Nguyen Manh Cuong (2016), Alkylphloroglucinol derivatives and triterpenoids with soluble epoxide hydrolase inhibitory activity from Callistemon citrinus, Fitoterapia, 109, 39-44.
 28. Nguyen Thi Hoai, Ho Viet Duc, Nguyen Dinh Quynh Phu, Takeshi Kodama, Takuya Ito, and Hiroyuki Morita (2016), A new iridoid from aerial parts of Hedyotis pilulifera, Natural Product Communications, 11 (3), 365-367.
 29. Nguyen Thi Hoai, Ho Viet Duc, Do Thi Thao, Anne Orav, and Raal Ain (2015), Selectivity of Pinus sylvestris extract and essential oil to estrogen-insensitive breast cancer cells Pinus sylvestris against cancer cells, Pharmacognosy Magazine, 11 (44), 290-295.
 30. Duc Viet Ho, Takeshi Kodama, Hien Thi Bich Le, Kiem Van Phan, Thao Thi Do, Tai Huu Bui, Anh Tuan Le, Nwet Nwet Win, Hiroshi Imagawa, Takuya Ito, Hiroyuki Morita, and Hoai Thi Nguyen (2015), A new polyoxygenated cyclohexene and a new megastigmane glycoside from Uvaria grandiflora, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 25 (16), 3246-3250.
 31. Nguyen Thi Hoai, Ho Viet Duc, Do Thi Thao, Bui Huu Tai, Phan Van Kiem, Katrin Sak, and Ain Raal (2015), A new lignan glycoside from the aerial parts and cytotoxic investigation of Uvaria rufa, Natural Product Research, 29 (3), 247-252.
 32. Nguyen Thi Hoai, Le Thi Bich Hien, Ho Viet Duc, Le Tuan Anh, Rawiwun Kaewamatawong (2015), Screening medicinal plants in central Vietnam for radical scavenging and ferrous ion chelation activities, Journal of Medicinal Materials, 20 (3), 170-175.
 33. Nguyen Xuan Nhiem, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Nguyen Thi Hoai, Ho Viet Duc, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Hoang Le Tuan Anh, Sang-Gu Yeo, Jae-Hyoung Song, Doo-Sung Cheon, Moon Ho Park, Hyun-Jeong Ko, and Seung Hyun Kim (2014), Anti-influenza sesquiterpene from the roots of Reynoutria japonica, Natural Product Communications, 9 (3), 315-318.
 34. Nguyen Manh Cuong, Pham Ngoc Khanh, Pham Thu Huyen, Ho Viet Duc, Tran Thu Huong, Vu Thi Ha, Miriam Durante, Giampietro Sgaragli, and Fabio Fusi (2014), Vascular L‑type Ca2+ channel blocking activity of sulfur-containing indole alkaloids from Glycosmis petelotii, Journal of Natural Products, 77, 1586-1593.
 35. Nguyen Manh Cuong, Pham Ngoc Khanh, Ho Viet Duc, Tran Thu Huong, Bui Huu Tai, Nguyen Quoc Binh, Miriam Durante, and Fabio Fusi (2014), Vasorelaxing activity of two coumarins from Murraya paniculata leaves, Biological and Pharmaceutical Bulletin, 37 (4), 694-697.
 36. Mai Hung Thanh Tung, Ho Viet Duc, Tran Thu Huong, Nguyen Thanh Duong, Do Thi Phuong, Do Thi Thao, Bui Huu Tai, Young Ho Kim, Tran The Bach, and Nguyen Manh Cuong (2013), Cytotoxic compounds from Brucea mollis, Scientia Pharmaceutica, 81, 819-831.

Trong nước

 1. Đoàn Thị Hường, Hồ Việt Đức, Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn Thị Hoài (2018), Một số hợp chất phân lập từ phần trên mặt đất của cây thạch tùng đuôi ngựa (Huperzia phlegmaria (L.) Rothm.) ở Việt Nam, Tạp chí Dược học, 6, 42-45.
 2. Pham Ngoc Khanh, Ho Viet Duc, Ninh The Son, To Dao Cuong, Inkyu Hwang, Young Ho Kim3, Nguyen Quoc Dai, Nguyen Van Lam, Nguyen Cuong, Nguyen Manh Cuong (2017), Anthracenyl glucosides from Callistemon citrinus and their inhibitory activity against the immunosuppressive enzyme indoleamine 2,3-dioxygenase: in vitro and in silico study, Vietnam Journal of Chemistry, 55(5E3,4), 422-427.
 3. Hoàng Thị Như Hạnh, Hồ Việt Đức, Phạm Việt Tý, Nguyễn Thị Hồng Anh, Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Thị Hoài (2017), Các hợp chất glycoglycerolipid và dẫn xuất của prenylbenzoic acid từ cây Tốc thằng cáng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Khoa học - Đại học Huế, 10 (1), 85-96.
 4. Pham Viet Ty, Truong Van, Dang Thi Thanh Nhan, Vo Quoc Hung, Ho Viet Duc (2017), Chemical composition of the essential oils from Distichochlamys citrea leaves collected from Central Vietnam, Vietnam Journal of Chemistry, 55 (4E23), 358-362.
 5. Ngô Thị Uyên Tuyền, Trần Đăng Thành, Phạm Việt Tý, Hồ Việt Đức (2017), Thành phần hóa học của loài gừng đen bến én (Distichochlamys benenicaB.Nguyen & Skornick) thu tại Quảng Nam, Việt Nam, Vietnam Journal of Chemistry, 55 (4E23), 81–85.
 6. Tran Thi Thuy Linh, Vo Quoc Hung, Ho Viet Duc, Nguyen Thi Hoai (2016), Initial study on chemical constituents of Hedyotis pilulifera (Pit.) T.N.Ninh, Journal of Medicinal Materials (Tạp chí Dược liệu, số Tiếng Anh), 21 (3), 185-189.
 7. Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Hoàng Xuân Huyền Trang, Võ Quốc Hùng, Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Hoài (2016), Các hợp chất triterpenoid phân lập từ loài an điền nón (Hedyotis pilulifera (Pit.) T. N. Ninh - Rubiaceae), Tạp chí Dược học, 481, 69-73.
 8. Pham Ngoc Khanh, Ho Viet Duc, Tran Thu Huong, Vu Thi Ha, Doan Thi Van, Ninh The Son, Young Ho Kim, Do Quoc Viet, and Nguyen Manh Cuong (2016), Phenolic compounds from Callistemon citrinus leaves and stems, Journal of Science and Technology, 54 (2), 190-197.
 9. Nguyen Manh Cuong, Pham Ngoc Khanh, Ho Viet Duc, Tran Thu Huong, Youn-Chul Kim, Pham Quoc Long, Young Ho Kim (2016), Flavonoids and triterpenoids from Callistemon citrinus and their inhibitory effect on no production in LPS-stimulated Raw264.7 macrophages, Journal of Science and Technology, 54 (2), 214-223.
 10. Hanh, H. T. N., Duc, H. V., Linh, T. T. T., Hung, V. Q., and Hoai, N. T. (2016), Flavonoid and phenylpropanoid glycosides isolated from Anodendron paniculatum (Roxb.) A. DC., Vietnam Journal of Medicinal Materials, 21 (5), 304-309.
 11. Trần Thị Diệu Ái, Hồ Việt Đức, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hoài (2015), Saponin triterpenoid phân lập từ cây Thường xuân thu hái tại Lâm Đồng, Tạp chí Dược liệu, 20 (4), 212-216.
 12. Phạm Việt Tý, Hồ Việt Đức, Lê Quyết Thắng (2015), Nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu thân rễ Gừng đen (Distichochlamys citrea) tại một số tỉnh miền trung Việt Nam, Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, 8 (4), 60-65.
 13. Nguyen Thi Hoai, Le Thi Bich Hien, Ho Viet Duc, Le Tuan Anh, Rawiwun Kaewamatawong (2015), Screening medicinal plants in central Vietnam for radical scavenging and ferrous ion chelation activities, Journal of Medicinal Materials, 20 (3), 170-175.
 14. Đào Thị Cẩm Minh, Nguyễn Viết Khẩn, Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thị Thanh Ngọc, Hồ Việt Đức (2015), Nghiên cứu quy trình định lượng asiaticosid từ Rau má (Centella asiatica (L.) URB. - Apiaceae) trồng tại xã Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Tạp chí Y Dược học, 26, 63-68.
 15. Phạm Việt Tý, Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Viết Khẩn, Hồ Việt Đức (2014), Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu Gừng đen (Distichochlamus citrea) thu hái tại Thừa Thiên Huế, Tạp chí Y Dược học, Số đặc biệt - Kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Dược, 43-48.
 16. Nguyễn Thị Hoài, Hoàng Thị Như Hạnh, Hồ Việt Đức, Trần Đăng Hòa, Bùi Hữu Tài (2014), Các hợp chất furanoflavone từ lá cây đậu dầu (Pongamia pinnata (L.) – Fabaceae) thu hái tại Thừa Thiên Huế, Tạp chí Dược học, 455, 42-46.
 17. Nguyễn Khánh Thùy Linh, Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Trang, Phan Thị Minh Tú, Nguyễn Thị Hoài, Đỗ Thị Thảo (2014), Thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa của phần trên mặt đất cây Mán đĩa (Archidendron clypearia), Tạp chí Y Dược học, Số đặc biệt - Kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Dược, 17-24.
 18. Hồ Việt Đức, Lê Thị Bích Hiền, Nguyễn Thị Hoài, Đỗ Thị Thảo, Phan Văn Kiệm (2014), Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi Bù dẻ (Uvaria), họ Na (Annonaceae), Tạp chí Khoa học & Công nghệ - VAST, 52 (5A), 284-295.
 19. Hồ Việt Đức, Hoàng Thị Như Hạnh, Nguyễn Thị Hoài, Trần Đăng Hòa (2014), Các hợp chất pyranoflavanon và sterol từ lá cây Đậu dầu thu hái tại Thừa Thiên Huế, Tạp chí Dược liệu, 19 (2), 101-106.
 20. Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Hoài, Đỗ Thị Thảo, Bùi Hữu Tài, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm (2014), Hợp chất lignan glycosid mới từ cây Bù dẻ râu Uvaria fauveliana, Tạp chí Hoá học, 52 (4), 463-467.
 21. Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức, Phan Văn Kiệm (2013), Hợp chất thơm mới từ lá cây Bù dẻ lá lớn (Uvaria cordata), Tạp chí Hoá học, 51 (6), 736-739.
 22. Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Hoài Ly, Hồ Việt Đức, Phan Văn Kiệm (2013), Tác dụng gây độc tế bào của các cao chiết phân đoạn và 2 alkaloid phân lập từ cây Bù dẻ lá lớn (Uvaria cordata (Dun.) Wall. ex Alston), Tạp chí Dược học, 447, 29-34.
 23. Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Hoài Ly, Phan Văn Kiệm (2013), Thành phần hoá học của lá cây Bù dẻ lá lớn (Uvaria cordata (Dun.) Wall. ex Alston), Tạp chí Dược liệu, 18 (4), 254-258.
 24. Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức, Phan Văn Kiệm (2013), Hai saponin glycosid phân lập từ cây Bù dẻ tía (Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem), Tạp chí Dược học, 452, 35-40.
 25. Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Ngọc Khanh, Trần Thu Hường, Nguyễn Ngọc Hiếu, Hồ Việt Đức, Vũ Thị Hà, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Vinh (2013), Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của indirubin-3'-oxime và viên nang vindoxim hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - VAST, 51 (3), 343-352.
 26. Nguyễn Mạnh Cường, Hồ Việt Đức, Nguyễn Văn Tài, Phạm Ngọc Khanh, Vũ Thị Hà, Trần Thu Hường, Nguyễn Duy Nhất (2013), Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học cây Xáo tam phân họ Rutaceae, Tạp chí Hoá học, 51 (3), 292-296.
 27. Lê Thị Bích Hiền, Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Hoài (2013), Tác dụng kháng ung thư của chi Uvaria, Tạp chí Y Dược học, 18, 98-101.
 28. Lê Thị Bích Hiền, Lê Thị Hồng Oanh, Hồ Việt Đức, Võ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Hoài (2013), Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn n-hexan của cây Bù dẻ tía (Uvaria grandiflora) thu hái tại Quảng Trị, Tạp chí Y Dược học, 14, 81-86.
 29. Hồ Việt Đức, Lê Thị Bích Hiền, Phan Văn Kiệm, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoài (2013), Tác dụng gây độc tế bào ung thư của dịch chiết các phân đoạn và các hợp chất polyoxygenated cyclohexen từ Bù dẻ tía (Uvaria grandiflora), Tạp chí Dược học, 446, 7-12.
 30. Hồ Việt Đức, Lê Thị Hồng Oanh, Nguyễn Thị Hoài, Phan Văn Kiệm, Đỗ Thị Thảo (2013), Tác dụng gây độc tế bào ung thư của dịch chiết Uvaria cordata (Dun.) Wall. ex Alston - Annonaceae, Tạp chí Dược liệu, 18 (2), 77-82.
 31. Hồ Việt Đức, Lê Thị Bích Hiền, Nguyễn Thị Hoài, Đỗ Thị Thảo, Phan Văn Kiệm (2014), Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi Bù dẻ (Uvaria), họ Na (Annonaceae), Tạp chí Khoa học & Công nghệ - VAST, 52 (5A), 284-295.
 32. Nguyễn Mạnh Cường, Hồ Việt Đức, Nguyễn Văn Tài, Phạm Ngọc Khanh, Trần Thu Hường, Vũ Thị Hà, Nguyễn Thị Bích Thảo (2012), Cải tiến phương pháp tổng hợp indirubin-3'-oxime từ bột chàm giàu indirubin và ứng dụng tạo chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, Tạp chí Hoá học, 50 (5A), 320-322.
 33. Mai Hùng Thanh Tùng, Bùi Hữu Tài, Hồ Việt Đức, Young Ho Kim, Nguyễn Mạnh Cường (2011), Các tecpenoit và phenolic glycosit từ cây Khổ sâm mềm (Brucea mollis ex Kurz), Tạp chí Hóa học, 49 (6), 765-768.

Bài đăng Hội nghị

 1. Nguyen Manh Cuong, Li Yuhua, Min-Jeong Son, Ho Viet Duc, Bui Huu Tai, Tran Thu Huong, Pham Ngoc Khanh, Young Ho Kim, and Sun-Hee Woo (2013), Effects of Vietnamese selected plant extracts on L-type Ca2+ channel in rat ventricular myocytes, Proceedings of 2nd International Symposium on Life Sciences (Vladivostok), 52.
 2. Le Thi Kieu Oanh, Ho Viet Duc, Le Thi Bich Hien, Do Thi Thao, Nguyen Thi Hoai, and Phan Van Kiem (2013), Cytotoxic activity on cancer cell lines of compounds isolated from the aerial parts of Uvaria grandiflora, Proceedings of The Eight Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, 240-245.

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework