THÔNG TIN CÁ NHÂN

CV Photo QuocHung small size

Họ và tên

Võ Quốc Hùng

Năm sinh

1989

Nơi sinh

Thừa Thiên Huế

Địa chỉ liên lạc

Văn phòng Bộ môn Dược liệu – Dược cổ truyền – Thực vật dược - Hóa Hữu cơ

Email

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       1. Quá trình đào tạo

2007 - 2012: Đại học Y Dược Huế

            Dược sĩ đại học

            Tên khóa luận tốt nghiệp: “Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetat từ loài San hô mềm Sinularia cruciata - Alcyoniidae ở Cồn Cỏ - Quảng Trị”

2013-2015: Catholic University of Daegu, Hàn Quốc

            Thạc sĩ Dược học, chuyên ngành Dược

            Tên luận văn thạc sĩ: “Protein Tyrosine Phosphatase 1B (PTP1B) Inhibitory Constituents from the Aerial Parts of Tradescantia spathacea Sw.”

 1. Quá trình làm việc

Từ 2012 đến nay: Giảng viên Bộ môn Dược liệu - Dược Cổ truyền - Thực vật Dược - Hóa Hữu cơ, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Huế

 1. Khen thưởng

- Giải Nhất, Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Toàn quốc lần thứ 18 (2016).

- Giải Nhất, Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại học Y Dược Huế lần thứ 18 (2016).

- Báo cáo xuất sắc nhất, Hội nghị mùa đông của Hiệp hội ngành Dược Hàn Quốc dành cho Phân tích dược phẩm, tổ chức tại Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc (2015)

- Giải Nhất, Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Toàn quốc lần thứ 16 (2012).

- Giải Nhất, Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại học Y Dược Huế lần thứ 16 (2012).

      4.Hướng nghiên cứu

- Phân lập và nghiên cứu cấu trúc hóa học của hợp chất phân lập từ tự nhiên

- Hoạt tính sinh học của các hợp chất thiên nhiên

- Đặc điểm thực vật và sinh thái của dược liệu

        5.Các đề tài nghiên cứu khoa học (chủ trì / thành viên)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham gia

Thời gian

Cấp đề tài

Nghiên cứu các hợp chất có tác dụng gây độc tế bào ung thư từ cây tỏi rừng (Asdipistra sp.) ở Việt Nam (Tham gia)

2019-2021

Đề tài cấp Đại học Huế

Mã số: DHH2019-04-101

Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính kháng tế bào ung thư từ một số loài thực vật thuộc chi Anodendron, họ Trúc đào (Apocynaceae) ở Việt Nam (Tham gia)

2017-2018

Đề tài cấp Bộ GD&ĐT

Mã số: B2017-DHH-50

Đánh giá hoạt tính kháng ung thư và kháng viêm của các hợp chất phân lập từ các loài thuộc chi Chisocheton ở Việt Nam (Tham gia)

2017-2020

Đề tài Quỹ Nafosted

Mã số: 104.01-2017.09

Nghiên cứu tác dụng ức chế phát triển tế bào ung thư từ các loài thuộc chi Hedyotis thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) có ở Việt Nam (Tham gia)

2015-2016

Đề tài cấp Bộ GD&ĐT

Mã số: B2015-DHH-126

      6. Các công trình đã công bố

Bài báo Khoa học

Tiếng Việt

 1. Hoàng Xuân Huyền Trang, Quốc Hùng, Đoàn Quốc Tuấn, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hoài (2020) Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây lan huệ mạng (Hippeastrum reticulatum (L’Hér.) Herb.). Tạp chí Dược học 60:54–58
 2. Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Xuân Hoa, Lê Tuấn Anh, Đỗ Thị Thảo, Võ Quốc Hùng, Hoàng Xuân Huyền Trang, Lê Thị Bích Hiền, Hồ Việt Đức (2019). Dammarane triterpene, flavone glycosides from the stems and leaves of Chisocheton paniculatus Hiern (Meliaceae). Journal of Medicine and Pharmacy, 9(1), 60–64 (Tạp chí Y Dược học Số tiếng Anh).
 3. Võ Quốc Hùng, Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Hoài (2016), Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học theo định hướng hoạt tính kháng khuẩn của loài An điền nón (Hedyotis pilulifera (Pit.) T.N.Ninh), Tạp chí Y học thực hành, 1005, tr 732-737
 4. Hoang Thi Nhu Hanh, Ho Viet Duc, Tran Thi Thuy Linh, Vo Quoc Hung, Nguyen Thi Hoai (2016), Flavonoid and phenpropanoid glycosides isolated from Anodendron paniculatum (Roxb.) A. DC., Journal of Medicinal Materials (Tạp chí Dược liệu, số Tiếng Anh) Vol. 21, No. 5, pp. 304-309
 5. Tran Thi Thuy Linh, Vo Quoc Hung, Ho Viet Duc, Nguyen Thi Hoai (2016) Initial study on chemical constituents of Hedyotis pilulifera (Pit.) T.N.Ninh, Journal of Medicinal Materials (Tạp chí Dược liệu, số Tiếng Anh) Vol. 21, No. 3, pp. 185-189
 6. Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Hoàng Xuân Huyền Trang, Võ Quốc Hùng, Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Hoài (2016), Các hợp chất triterpenoid phân lập từ loài An điền nón (Hedyotis pilulifera (Pit.) T. N. Ninh – Rubiaceae), Tạp chí Dược học, 56(481), trang: 69-73
 7. Lê Thị Bích Hiền, Lê Thị Hồng Oanh, Hồ Việt Đức, Võ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Hoài (2013), Nghiên cứu thành phần hoá học phân đoạn n-hexan của cây bù dẻ tía (Uvaria grandiflora) thu hái tại Quảng Trị, Tạp chí Y Dược học, 14, 81-86.
 8. Võ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Hoài (2012), Hai hợp chất polyoxygenated steroid phân lập từ loài san hô mềm Sinularia cruciate, Tạp chí Y Dược học, 9, 57-62.
 9. Võ Quốc Hùng, Đoàn Nguyễn Phương Nhi, Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Hồ Thị Diệu Trâm, Nguyễn Thị Hoài (2012), Nghiên cứu thành phần hoá học có hoạt tính chống ung thư từ loài San hô mềm Sinularia cruciata – Họ Alcyoniidae, Tạp chí Y học Thực hành, 818-819, 7-11.

Tiếng Anh

 1. Ho, Duc Viet, Hoang, H. N. T., Vo, H. Q., Nguyen, K. V., Pham, T. V., Le, A. T., … Nguyen, H. T. (2020). Three new steroidal saponins from Aspidistra letreae plants and their cytotoxic activities. Journal of Natural Medicines, 74(3), 591–598. https://doi.org/10.1007/s11418-020-01395-9
 2. Pham, T. V., Le, T. Q., Le, A. T., Vo, H. Q., & Ho, D. V. (2020). Phytochemical Constituents of Annona reticulata and their Cytotoxic Activity. Letters in Organic Chemistry, 17(3), 206–210. https://doi.org/10.2174/1570178616666190724123004
 3. Nguyen, H. M., Ito, T., Win, N. N., Vo, H. Q., Nguyen, H. T., & Morita, H. (2019). A new sterol from the Vietnamese marine sponge Xestospongia testudinaria and its biological activities. Natural Product Research, 33(8), 1175–1181. https://doi.org/10.1080/14786419.2018.1465057
 4. Ton, N. L. G., Nguyen, T. H., & Vo, Q. H. (2019). Extraction optimization and antioxidant activity of phenolic compounds from avocado peel. Tạp Chí Y Dược Học, 9(3), 49–59. https://doi.org/10.34071/jmp.2019.3.7
 5. Ho, D. V., Vo, H. Q., Nguyen, T. H., Do, T. T., & Nguyen, H. T. (2018). A new cytotoxic tetrahydroxanthene-1,3(2H)-dione derivative from uvaria cordata and structure revision of valderramenol A. Natural Product Communications, 13(5), 585–588. https://doi.org/10.1177/1934578X1801300517
 6. Ho, Duc Viet, Hoang, H. N. T., Vo, H. Q., Nguyen, H. M., Raal, A., & Nguyen, H. T. (2018). A new triterpene ester and other chemical constituents from the aerial parts of Anodendron paniculatum and their cytotoxic activity. Journal of Asian Natural Products Research, 20(2), 188–194. https://doi.org/10.1080/10286020.2017.1336163
 7. Ito, T., Nguyen, H. M., Win, N. N., Vo, H. Q., Nguyen, H. T., & Morita, H. (2018). Three new sesquiterpene aminoquinones from a Vietnamese Spongia sp. and their biological activities. Journal of Natural Medicines, 72(1), 298–303. https://doi.org/10.1007/s11418-017-1130-5
 8. Nguyen, H. T., Ho, D. V., Quynh Nguyen, P. D., Vo, H. Q., Do, T. T., & Raal, A. (2018). Cytotoxic evaluation of compounds isolated from the aerial parts of hedyotis pilulifera and methanol extract of inonotus obliquus. Natural Product Communications, 13(8), 939–941. https://doi.org/10.1177/1934578X1801300805
 9. Ho, V. D., Hoang, T. N. H., Vo, Q. H., Phan, V. K., Le, T. A., Pham, V. T., … Nguyen, T. H. (2017). Cycloartane-type triterpene glycosides anopanins A-C with monoacyldigalactosylglycerols from Anodendron paniculatum. Phytochemistry, 144, 113–118. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2017.09.004
 10. Nguyen, H. M., Ito, T., Kurimoto, S., Ogawa, M., Win, N. N., Hung, V. Q., … Morita, H. (2017). New merosesquiterpenes from a Vietnamese marine sponge of Spongia sp. and their biological activities. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 27(14), 3043–3047. https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2017.05.060
 11. Nguyen, Hoai Thi, Ho, D. V., Vo, H. Q., Le, A. T., Nguyen, H. M., Kodama, T., … Raal, A. (2017). Antibacterial activities of chemical constituents from the aerial parts of Hedyotis pilulifera. Pharmaceutical Biology, 55(1), 787–791. https://doi.org/10.1080/13880209.2017.1279673
 12. Na, B., Nguyen, P. H., Zhao, B. T., Vo, Q. H., Min, B. S., & Woo, M. H. (2016). Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitory activity and glucosidase inhibitory activity of compounds isolated from Agrimonia pilosa. Pharmaceutical Biology, 54(3), 474–480. https://doi.org/10.3109/13880209.2015.1048372
 13. Nguyen, H. M., Ito, T., Win, N. N., Kodama, T., Hung, V. Q., Nguyen, H. T., & Morita, H. (2016). New antibacterial sesquiterpene aminoquinones from a Vietnamese marine sponge of Spongia sp. Phytochemistry Letters, 17(Supplement C), 288–292. https://doi.org/10.1016/j.phytol.2016.08.012
 14. Thi Nguyen, H., Viet Ho, D., Quoc Vo, H., Huyen Xuan Hoang, T., Kodama, T., Ito, T., … Raal, A. (2016). The components from aerial parts of Sarcosperma affinis Gagnep. and their antibacterial activities. Cogent Chemistry, 2(1). https://doi.org/10.1080/23312009.2016.1254421
 15. Vo, Q. H., Nguyen, P. H., Zhao, B. T., Ali, M. Y., Choi, J. S., Min, B. S., … Woo, M. H. (2015). Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitory constituents from the aerial parts of Tradescantia spathacea Sw. Fitoterapia, 103, 113–121. https://doi.org/10.1016/j.fitote.2015.03.017
 16. Vo, Q. H., Nguyen, P. H., Zhao, B. T., Thi, Y. N., Nguyen, D. H., Kim, W. I., … Woo, M. H. (2014). Bioactive constituents from the n-butanolic fraction of Aruncus dioicus var. Kamtschaticus. Natural Product Sciences, 20(4), 274–280.

 

Bài đăng Hội nghị

STT

Tên báo cáo/poster

Tác giả

Tên hội nghị

Năm tổ chức

Hình thức

A new iridoid aglycone and antibacterial constituents of Hedyotis pilulifera (Pit.) T.N.Ninh

Hung Q. VO, Phu D.Q. NGUYEN, Duc V. HO, Hoai T. NGUYEN

The First Asia Conference On Pharmaceutical Sciences, (AsiaPharm I), Ho Chi Minh City, Viet Nam

2016

Oral presentation

Protein Tyrosine Phosphatase 1B (PTP1B) Inhibitory Constituents from the Aerial Parts of Tradescantia spathacea Sw.

Vo Quoc Hung, Nguyen Phi Hung, Zhao Bing Tian, Nguyen Duc Hung, Seo U Min, Nguyen Thi Trang, Ali Md Yousof, Choi Jae Soo, Min Byung Sun, Nguyen Thi Hoai, Woo Mi Hee

Proceedings of the Spring International Convention of The Pharmaceutical Society of Korea, Korea.

2015

Poster

Protein Tyrosine Phosphatase 1B (PTP1B) Inhibitory Constituents from the Aerial Parts of Tradescantia spathacea Sw.

Vo Quoc Hung

Proceedings of the Winter Convention of the Pharmaceutical Society of Korea for Pharmaceutical Analysis, Chungnam National University, Daejeon, Korea.

2015

Oral presentation

New Protein Tyrosine Phosphatase 1B (PTP1B) Inhibitors from the Stems of Parthenocissus tricuspidata

Phi Hung Nguyen, Bing Tian Zhao, Quoc Hung Vo, Jae Sue Choi, and Mi Hee Woo

January 23rd ~ 24th. Hoam Convention Center, Seoul University, Seoul, Korea

2014

Poster

Simultaneous Analysis of Bioactive Marker Compounds from Farfarae Flos HPLC/PDA.

Seo U Min, Nguyen Phi Hung, Zhao Bing Tian, Nguyen Duc Hung, Vo Quoc Hung, Woo Mi Hee

Proceedings of the 45th Annual Meeting the Korean Society of Pharmacognosy

2014

Poster

Study on Bioactive Constituents from the Grains of Echinochloa utilis (Barnyard Millet)

Duc Hung Nguyen, Phi Hung Nguyen, Bing Tian Zhao, Quoc Hung Vo, U Min Seo, Do Youn Jun, Young Ho Kim, Mi Hee Woo

Proceedings of the 45th Annual Meeting the Korean Society of Pharmacognosy

2014

Poster

New Anti-inflammatory Constituents from the Grains of Sorghum bicolor

Nguyen Phi-Hung, Zhao Bing-Tian, Vo Quoc-Hung, Lee Jeong-Hyung, Woo Mi-Hee

Proceedings of the Fall International Convention of the Pharmaceutical Society of Korea.

2014

Poster

Ten Compounds Isolated from the Leaves of Smilax china L.

Zhao Bing Tian, Nguyen Phi-Hung, Nguyen Duc Hung, Vo Quoc Hung, Seo U Min, Woo Mi Hee

Proceedings of the Fall International Convention of the Pharmaceutical Society of Korea

2014

Poster

New Protein Tyrosine Phosphatase 1B from the Aerial Parts of Selaginella tamariscina

Phi Hung Nguyen, Bing-Tian Zhao, Quoc-Hung Vo, Jae-Soo Choi, and Mi-Hee Woo

The 15th Tetrahedron Symposium

2014

Poster

10 

New Anti-inflammatory Caffeoylglycerides from the Grains of Sorghum bicolor

Phi Hung Nguyen, Bing-Tian Zhao, Quoc-Hung Vo, Jeong Hyung Lee, and Mi-Hee Woo

The 15th Tetrahedron Symposium

2014

Poster

11 

Tyrosinase Inhibitory Constituents from the Aerial Part of Agrimonia pilosa

Phi-Hung Nguyen, Na Braham, Bing Tian Zhao, Duc Hung Nguyen, Quoc Hung Vo, and Mi Hee Woo

The Spring International Convention of the Pharmaceutical Society of Korea

2014

Poster

12 

New Cytotoxic Coumarins from the Leaves of Zanthoxylum schinifolium

Phi-Hung Nguyen, Duc Hung Nguyen, Quoc Hung Vo, Bing Tian Zhao, U Min Seo, Young Ho Kim, and Mi Hee Woo

The Spring International Convention of the Pharmaceutical Society of Korea

2014

Poster

13 

Chemical Constituents from the n-Butanolic Fraction of Aruncus dioicus var. kamtschaticus

Quoc Hung Vo, Phi Hung Nguyen, Bing Tian Zhao, Yen Nguyen Thi, Duc Hung Nguyen, Won Il Kim, U Min Seo, Byung Sun Min, and Mi Hee Woo

The Spring International Convention of the Pharmaceutical Society of Korea

2014

Poster

14 

Simultaneous Quantification and Pattern Recognition Analyses for the Quality Evaluation of Perillae Folium by HPLC/PDA

Zhao Bing Tian, Vo Quoc Hung, Na Braham, Kim Won Il, Lee Kang Ro, Lee Je Hyun, Nguyen Phi Hung, Woo Mi Hee

Proceedings of the Fall International Convention of the Pharmaceutical Society of Korea

2013

Poster

15 

Quantitative and Pattern Recognition Analyses of Magnoflorine, Spinosin, and 6’’’-Feruloyl spinosin by HPLC-UV, and Jujuboside A by HPLC-ELSD in Zizyphi semen

Kim Won Il, Zhao Bing Tian, Na Braham, Vo Quoc Hung, Lee Je Hyun, Nguyen Phi Hung, Woo Mi Hee

Proceedings of the Fall International Convention of the Pharmaceutical Society of Korea

2013

Poster

16 

Constituents with Topoisomerase Inhibitory Activity from the Aerial Parts of Agrimonia pilosa Ledeb.

Na Braham, Zhao Bing Tian, Nguyen Phi Hung, Kim Won Il, Vo Quoc Hung, Woo Mi Hee

Proceedings of the Fall International Convention of the Pharmaceutical Society of Korea

2013

Poster

 

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework