THÔNG TIN CÁ NHÂN

19.jpg

Họ và tên

Hoàng Xuân Huyền Trang

Năm sinh

1990

Nơi sinh

Thừa Thiên Huế

Địa chỉ liên lạc

Văn phòng Bộ môn Dược liệu – Dược cổ truyền – Thực vật dược

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Quá trình đào tạo

2008-2013: Trường Đại học Y Dược Huế, Việt Nam

            Dược sĩ đại học

            Tên khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn ethylacetat của cây Bù dẻ lá lớn (Uvaria cordata – Annonaceae)

2013-2015: Trường Đại học Dược Hà Nội, Việt Nam

            Thạc sĩ dược học, chuyên ngành: Dược học cổ truyền

            Tên luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng khuẩn của cây Nhục tử gân (Sarcosperma affinis – Sapotaceae)

01/2016 - 06/2016: Trường Đại học Karlstad, Thuỵ Điển

Tu nghiệp, lĩnh vực: Hoá phân tích

Tên đề tài: Sample preparation and calibration in chromatographic analysis of natural product.

 1. Quá trình làm việc

Từ 2013-nay: Giảng viên Bộ môn Dược liệu – Dược cổ truyền – Thực vật dược - Hóa Hữu cơ, Khoa dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

 1. Khen thưởng
 2. Hướng nghiên cứu

- Chiết xuất, phân lập và đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên.

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu tác dụng ức chế phát triển tế bào ung thư từ các loài thuộc chi Hedyotis thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) có ở Việt Nam, Đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thành viên).

- Đánh giá hoạt tính kháng ung thư và kháng viêm của các hợp chất phân lập từ các loài thuộc chi Chisocheton ở Việt Nam, Đề tài Nafosted (Thành viên).

 1. Các công trình đã công bố

- Nghiên cứu tác dụng ức chế phát triển tế bào ung thư từ các loài thuộc chi Hedyotis thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) có ở Việt Nam, Đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thành viên).

- Đánh giá hoạt tính kháng ung thư và kháng viêm của các hợp chất phân lập từ các loài thuộc chi Chisocheton ở Việt Nam, Đề tài Nafosted (Thành viên).

- Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế acetylcholinesterase của các loài thuộc chi Hippeastrum Herb. ở Việt Nam (Thành viên).

 1. Các công trình đã công bố

Bài báo Khoa học

Tiếng Anh

 1. Hoai Thi Nguyen, Duc Viet Ho, Hung Quoc Vo, TrangHuyenXuan Hoang, Takeshi Kodama, Takuya Ito, Hiroyuki Morita and Ain Raal (2016), The components from aerial parts of Sarcosperma affinis Gagnep. and their antibacterial activities, Cogent Chemistry, Vol. 2, pp. 1254421, DOI: 10.1080/23312009.2016.1254421

Tiếng Việt

 1. Hoàng Xuân Huyền Trang, Võ Quốc Hùng, Đoàn Quốc Tuấn, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hoài (2020), Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây lan huệ mạng (Hippeastrum reticulatum (L’Hér.) Herb.), Tạp chí Dược học, 527, 54-58.
 2. Hoàng Xuân Huyền Trang, Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Hoài (2019), Phân lập, xác định cấu trúc và đánh giá hoạt tính ức chế acetylcholinesterase của các hợp chất từ loài Hippeastrum reticulatum (L’Her.) Herb., Tạp chí Dược học, 518, 74-78.
 3. Nguyễn Thị Hoài, Hoàng Xuân Huyền Trang (2019), Analysis of commercial cajuput oils extracted from Melaleuca cajuputi Powell by Gas choromatography, Journal of Medicine and Pharmacy, 9(3), 7-10.
 4. Hoàng Xuân Huyền Trang, Nguyễn Thị Hoài (2019), Screening of potential inhibitor for FtsZ GTPase activity from plants collected in Central of Vietnam, Journal of Medicine and Pharmacy, 9(3), 11-16.
 5. Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Hoàng XuânHuyền Trang, Võ Quốc Hùng, Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Hoài (2016), Các hợp chất triterpenoid phân lập từ loài an điền nón (Hedyotis pilulifera(Pit.) T.N.Ninh - Rubiaceae), Tạp chí Dược học, Số 481, tr 69-73.

Bài đăng Hội nghị

Tiếng Việt

 1. Hồ Việt Đức, Hoàng Xuân Huyền Trang, Nguyễn Thị Hoài (2014), Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của lá cây Bù dẻ lá lớn (Uvaria cordata (Dun.) Wall. ex Alston, Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y-Dược Việt Nam lần thứ XVII.

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework