THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nhan 4x6 web

  Họ và tên

  HỒ HOÀNG NHÂN

  Năm sinh

  1983

  Nơi sinh

  Thừa Thiên Huế

  Địa chỉ liên lạc

  Văn phòng bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược - Hóa dược

  Email

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Quá trình đào tạo

2001-2006: Đại học Y Dược, Đại học Huế, Việt Nam

            Dược sĩ đại học

2007-2009: Đại học Dược Hà Nội, Việt Nam

            Thạc sĩ dược học, chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và Bào chế thuốc

            Tên luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu cải tiến quy trình thủy phân keratin và bán tổng hợp N-Acetyl-L-Cystein

01/2010-06/2010: Đại học Karlstad, Thụy Điển

            Tu nghiệp, lĩnh vực: Công nghệ y sinh phân tử

09/2014-05/2019: Đại học Dược Hà Nội, Việt Nam

            Nghiên cứu sinh, chuyên ngành: Công nghệ dược phẩm và Bào chế thuốc

           Tên luận án tiến sĩ: Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano artesunat pha tiêm hướng điều trị ung thư

02/2015-05/2015: Đại học Yeungnam, Hàn Quốc

            Tu nghiệp, lĩnh vực: Bào chế thuốc

06/2015-11/2015: Đại học Tartu, Estonia

            Tu nghiệp, lĩnh vực: Bào chế thuốc

2. Quá trình làm việc

Từ 2006-nay: Giảng viên Bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược - Hóa dược, Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

3. Khen thưởng

 TT  

 Giải thưởng

Tên các tác giả

Năm nhận khen thưởng

Hình thức khen thưởng

1

 Giải Nhất, Cuộc thi Lao động sáng tạo, ĐH Y Dược Huế

 Hồ Hoàng Nhân

2012

Giấy khen

2

 Giải Ba Cuộc thi Lao động sáng tạo, ĐH Y Dược Huế

 Hồ Hoàng Nhân, Lê Thị Thanh Ngọc, Trần Thị Việt Hằng

2014

Giấy khen

3

 Giải Nhất Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ 18

 Hồ Hoàng Nhân, Trần Trọng Biên, Trần Tuấn Hiệp, Chul Soon Yong, Nguyễn Ngọc Chiến

2016

Giấy khen

4

 Giải nhì Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng Y Dược Toàn quốc lần thứ 18

 Hồ Hoàng Nhân, Trần Trọng Biên, Trần Tuấn Hiệp, Chul Soon Yong, Nguyễn Ngọc Chiến

2016

Bằng khen

5  Giải Ba, Cuộc thi Lao động sáng tạo, ĐH Y Dược Huế  Hồ Hoàng Nhân, Lê Thị Minh Nguyệt, Lê Thị Thanh Ngọc, Trần Thị Việt Hằng, Lường Văn Dũng, Nguyễn Hồng Trang 2017 Giấy khen
6  Đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo của Nhà trường, Giám đốc Đại học Huế  Hồ Hoàng Nhân 2019 Giấy khen

4. Hướng nghiên cứu

- Nghiên cứu công nghệ bào chế các dạng thuốc, đặc biệt dạng thuốc có kích thước nano.

- Nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng, tác dụng dược lý của các dạng bào chế.

5. Các đề tài nghiên cứu khoa học

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia đề tài

1

Nghiên cứu bào chế viên nén Diclofenac 50mg bao tan ở ruột

Trường Đại học Y Dược Huế

2012

Chủ trì

2

Nghiên cứu góp phần tự động hóa quy trình sản xuất viên hoàn nghệ

Trường Đại học Y Dược Huế

2014

Chủ trì

 Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng của tiểu phân nano artesunat Đại học Huế 2017  Chủ trì
4 Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano clotrimazol Trường Đại học Y Dược Huế 2018 Chủ trì
5 Nghiên cứu bào chế gel nano metronidazol điều trị viêm nha chu Đại học Huế 2019 Chủ trì

6. Các công trình đã công bố

Sách

 1. Hồ Hoàng Nhân, Nguyễn Ngọc Chiến (chủ biên) (2019), Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc, Sách đào tạo dược sĩ đại học, Trường Đại học Dược Hà Nội, Nhà xuất bản Y học.
 2. Chủ biên: GS.TS. Cao Ngọc Thành , PGS.TS. Võ Tam (2012), Giáo trình Giảng dạy thực địa (Tập 3), Nhà xuất bản Đại học Huế.

Bài báo Khoa học

Tiếng Anh

 1. Ho, Hoang Nhan, Thi Thao Do, Thi Cuc Nguyen, Chul Soon Yong, and Chien Ngoc Nguyen (2020). “Preparation, Characterisation and in Vitro/in Vivo Anticancer Activity of Lyophilised Artesunate-Loaded Nanoparticles.” Journal of Drug Delivery Science and Technology 58 (2020): 101801. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.101801
 2. Hoang Nhan Ho, Ivo Laidmäe, Karin Kogermann, Andres Lust, Andres Meos, Chien Ngoc Nguyen & Jyrki Heinämäki (2017), Development of electrosprayed artesunate-loaded core–shell nanoparticles, Drug Development and Industrial Pharmacy, 43(7), pp 1134-1142, DOI: 10.1080/03639045.2017.1300163.
 3. Hoang Nhan Ho et al. (2016), Formulation of artesunate-loaded Eudragit RS PO-based nanoparticles by emulsion evaporation method, Journal of Medicine and Pharmacy, 6(1), pp. 71-74.
 4. Hoang Nhan Ho, Tuan Hiep Tran, Trong Bien Tran, Chul Soon Yong, Chien Ngoc Nguyen (2015), Optimization and Characterization of Artesunate-Loaded Chitosan-Decorated Poly (D,L-lactide-co-glycolide) Acid Nanoparticles, Journal of Nanomaterials, Article ID 674175, DOI: 10.1155/2015/674175.

Tiếng Việt

 1. Lường Văn Dũng, Đoàn Thị Thu Hà, Lê Thị Thanh Ngọc, Hồ Hoàng Nhân (2020), Nghiên cứu bào chế viên nén chứa hệ phân tán rắn của Curcuminoid, Tạp chí Y Dược học, số đặc biệt 04/2020, tr. 68-74.
 2. Hồ Hoàng Nhân, Nguyễn Ngọc Chiến (2019), Nghiên cứu bào chế và bước đầu đánh giá độ ổn định của bột đông khô pha tiêm chứa tiểu phân nano artesunat, Tạp chí Y Dược học, số đặc biệt 11/2019, tr. 30-37.
 3. Hồ Hoàng Nhân, Nguyễn Ngọc Chiến (2018), Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bột đông khô chứa tiểu phân nano artesunat, Tạp chí Dược học, 58 (501), tr. 7-9, 32.
 4. Hồ Hoàng Nhân, Nguyễn Ngọc Chiến (2018), Các phương pháp đánh giá đặc tính lí hóa, tác dụng sinh học và khả năng ứng dụng của hệ tiểu phân nano, Tạp chí Y học Quân sự, 62 (333), tr. 49-53.
 5. Hồ Hoàng Nhân, Hoàng Thị Hương, Phạm Văn Minh, Nguyễn Ngọc Chiến (2016), Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano artesunat-PLGA PEG hóa, Tạp chí Nghiên cứu dược và thông tin thuốc, số 4+5, tr.19-23.
 6. Hồ Hoàng Nhân, Trần Trọng Biên, Nguyễn Ngọc Chiến (2015), Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano artesunate với chất mang là PLGA và chitosan, Tạp chí Dược học,55(476), tr. 8-12.
 7. Hồ Hoàng Nhân, Võ Đắc Toàn (2014), Nghiên cứu một số phương pháp bào chế vi nang chứa Paracetamol, Tạp chí Y Dược học, số đặc biệt, tr. 25-35.

Bài đăng Hội nghị

Tiếng Anh

 1. Ho Hoang Nhan, Nguyen Dinh Luyen (2009), Innovation on semi-synthesis of N-Acetyl-L-cysteine, Proceedings of the 6th Indochina Conference, Thua Thien Hue, Vietnam.
 2. N. Hoang Ho, J. Heinämäki, I. Laidmäe, K. Kogermann, A. Lust, A. Meos and C. Ngoc Nguyen (2016), Development and characteristics of novel electrosprayed artesunate-loaded nanoparticles (Poster), 10th PBP World Meeting – ResearchPharm, Glasgow, UK.

Tiếng Việt

 1. Hồ Hoàng Nhân, Trần Trọng Biên, Trần Tuấn Hiệp, Chul Soon Yong, Nguyễn Ngọc Chiến (2016), Nghiên cứu bào chế và khả năng ức chế tế bào ung thư in vitro của hệ nano artesunat chứa PLGA và chitosan, Tạp chí Y học thực hành, số 1005-2016, tr. 578-581.

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework