THÔNG TIN CÁ NHÂN

2020.CV.Doan Quoc Tuan

Họ và tên

ĐOÀN QUỐC TUẤN

Năm sinh

1991

Nơi sinh

Quảng Trị

Địa chỉ liên lạc

Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế

Số điện thoại

0914705311

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.Quá trình đào tạo

2009 – 2013: Đại học Nông Lâm Huế

Kỹ sư Lâm Nghiệp

Đề tài luận văn tốt nghiệp: Đánh giá điều kiện lập địa và khả năng nhân giống Ba kích tím (Morinda officinalis How.) ở khu vực Trung Trung Bộ

2017 – 2020: Đại học Okayama, Nhật Bản

Thạc sĩ Khoa học Môi trường

Đề tài luận văn tốt nghiệp: Thirty-one-year stand dynamics in a deciduous oak forest of the warm temperate zone, Japan

 1. Quá trình làmviệc

2013 – 2017: Cán bộ dự án tại Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên thiên nhiên (CORENARM) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2017 – nay: Nghiên cứu viên Bộ môn Dược liệu - Dược Cổ truyền - Thực vật Dược, Khoa Dược, trường Đại học Y Dược, Đại Học Huế

 1. Khen thưởng

4.Hướng nghiên cứu

- Nghiên cứu về phân loại thực vật, đặc điểm hình thái và phân bố của dược liệu ở khu vực miền Trung, Việt Nam

- Nghiên cứu về thành phần, hàm lượng và hoạt tính sinh học của tinh dầu ở khu vực miền Trung, Việt Nam

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học (chủ trì / thành viên)

Số

Tên đề tài

Năm thực hiện

Đề tài cấp

Tình trạng đề tài

Trách nhiệm

1

Điều tra phân bố, điều kiện sinh thái và trữ lượng của cây Hương nhu trắng (Ocimum gratissimum L.) trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

2018 – 2019

Đề tài nghiên cứu cấp trường Đại học Y Dược Huế

Chưa nghiệm thu

Chủ trì

2

Nghiên cứu hàm lượng và thành phần tinh dầu mới của một dược liệu ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị

2019 - 2021

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế

Chưa nghiệm thu

Chủ trì

3

Nghiên cứu Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của loài Giác đế thanh lịch (Goniothalamus elegans Ast) họ Na (Annonaceae) thu hái tại Quảng Trị

2020 - 2022

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế

Chưa nghiệm thu

Thành viên

 1. Các công trình đã công bố

Bài báo Khoa học

Báo quốc tế

 1. Matthew Gavino Donadu, Nhan Trong Le, Duc Viet Ho, Tuan Quoc Doan, Anh Tuan Le, Ain Raal, Marianna Usai, Mauro Marchetti, Giuseppina Sanna, Silvia Madeddu, Paola Rappelli, Nicia Diaz, Paola Molicotti, Antonio Carta, Sandra Piras, Donatella Usai, Hoai Thi Nguyen, Piero Cappuccinelli and Stefania Zanetti., Phytochemical Compositions and Biological Activities of Essential Oils from the Leaves, Rhizomes and Whole Plant of Hornstedtia bella Škorničk., Antibiotics, 2020, (9), 334, DOI:10.3390/antibiotics9060334
 2. Nhan Trong Le, Duc Viet Ho, Tuan Quoc Doan, Anh Tuan Le, Ain Raal, Donatella Usai, Silvia Madeddu, Mauro Marchetti, Marianna Usai, Paola Rappelli, Nicia Diaz, Stefania Zanetti, Hoai Thi Nguyen, Piero Cappuccinelli, and Matthew Gavino Donadu, In Vitro Antimicrobial Activity of Essential Oil Extracted from Leaves of Leoheo domatiophorus Chaowasku, D.T. Ngo and H.T. Le in Vietnam, Plants, 2020, 9(4), 453; DOI:10.3390/plants9040453
 3. Nhan Trong Le, Duc Viet Ho, Tuan Quoc Doan, Anh Tuan Le, Ain Raal, Donatella Usai, Giuseppina Sanna, Antonio Carta, Paola Rappelli, Nicia Diaz, Piero Cappuccinelli, Stefania Zanetti, Hoai Thi Nguyen, Matthew Gavino Donadu, Biological Activities of Essential Oils from Leaves of Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum and Limnocitrus littoralis (Miq.) Swingle Antibiotics, 2020, 9(4), 207; DOI:10.3390/antibiotics9040207
 4. Tuan Quoc Doan, Duc Viet Ho, Nhan Trong Le, Anh Tuan Le, Kiem Van Phan, Hoai Thi Nguyen & Ain Raal, Chemical composition and anti-inflammatory activity of the essential oil from the leaves of Limnocitrus littoralis (Miq.) Swingle from Vietnam, Natural Product Research, 2019, DOI: 10.1080/14786419.2019.1652286
 5. Doan Quoc Tuan, Ho Viet Duc, Le Trong Nhan, Le Tuan Anh, Nguyen Thi Hoai & Ain Raal, Constituents of Essential Oils from the Leaves of Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum from Vietnam, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 2019, 22(2), 391-395, DOI: 10.1080/0972060X.2019.1582362

Báo trong nước

 1. Hoàng Xuân Huyền Trang, Võ Quốc Hùng, Đoàn Quốc Tuấn, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hoài (2020), Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây lan huệ mạng (Hippeastrum reticulatum (L’Hér.) Herb.), Tạp chí Dược học, 2020, 527 (3), Pg 54 – 58.
 2. Trần Nam Thắng, Nguyễn Văn Hoàng, Đoàn Quốc Tuấn, Đánh giá hiện trạng hoạt động sản xuất Lâm nghiệp ở Thị xã Thái Hòa và huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 2016, số 3+4, 2016. Pg 207-216.
 3. Trần Nam Thắng, Hoàng Thị Hồng Quế, Đoàn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng, Khai thác gỗ trái phép: Hiện trạng, nguyên nhân và các đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của tiến trình VPA-FLEGT. Tạp Chí khoa học Đại Học Huế, Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2015. Pg. 108, S. 9 .
 4. Trần Nam Thắng, Trương Sỹ Hoài Nhân, Đoàn Quốc Tuấn. Giải pháp quản lý rừng và phát triển sinh kế bền vững ở miền Trung Việt Nam. Tạp chí Môi Trường số 3/2015. ISBN: 1859-042X Pg: 38-39.