DANH MỤC TÀI LIỆU HỌC TẬP CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH

(Liên hệ các Bộ môn để nhận tài liệu học tập)

Bộ môn Dược liệu – Dược cổ truyền – Thực vật dược

Bộ môn

Giáo trình

Dược liệu – Dược cổ truyền
– Thực vật dược

 

 

 

 

Dược liệu,

Dược cổ truyền

Thực vật Dược

Nghiên cứu phát triển thuốc mới

Phương pháp nghiên cứu dược liệu

Bào chế – Công nghiệp dược

 

 

 

Bào chế và công nghệ dược I & II

Sản xuất thuốc I, II & III

Một số dạng bào chế đặc biệt

Kiểm nghiệm – Phân tích
– Độc chất

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa phân tích I

Hóa phân tích II

Độc chất học

Kiểm nghiệm Dược phẩm  

Phương pháp điện di và sắc ký

Phương pháp điện hóa

Độ ổn định và tuổi thọ của thuốc

Đảm bảo chất lượng trong phân tích kiểm nghiệm

Dược lâm sàng – Dược xã hội học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dược động học.

Dược lâm sàng.

Dược lâm sàng 1.

Dược lâm sàng 2.

Sử dụng thuốc trong điều trị 1.

Sử dụng thuốc trong điều trị 2 .

Pháp chế Dược.

Dược xã hội học.

Các tiêu chuẩn thực hành tốt (GPs).

Quản lý và kinh tế Dược.

Marketing dược và thị trường dược phẩm

Thông tin thuốc – Cảnh giác dược.

Dược dịch tễ.

Dược lý lâm sàng.

Tuân thủ sử dụng thuốc.

Tư vấn sử dụng thuốc.

Quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện

Chăm sóc dược khoa 1&2..

Sử dụng thuốc trong điều trị chuyên khoa 1&2

Thiết kế và quản lý thử nghiệm lâm sàng.

Hóa lý dược – Hóa dược
– Hóa hữu cơ

Hóa lý dược

Hóa Dược 1&2

Hóa Hữu Cơ 1&2

Mỹ phẩm 

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework