DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH

Bộ môn Dược liệu – Dược cổ truyền – Thực vật dược

STT

Tài liệu

1

Bộ môn thực vật, Trường Đại học Dược Hà Nội (2005), Thực vật học.

2

Bộ môn thực vật, Khoa Dược, Đại học Y Dược TPHCM (2007), Thực vật dược, Nxb Y học.

3

Bộ môn Dược liệu, Trường Đại học Dược Hà Nội (2007), Bài giảng dược liệu tập I&II , Nxb Y học.

4

Đỗ Tất Lợi (2004 ), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nxb Y học Hà Nội.

5

Viện dược liệu (2006), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, Tập I + II, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

6

Bộ Y tế, Vụ khoa học và đào tạo (2006), Dược học cổ truyền, Nxb Y học.

7

Võ Văn Chi (1997), Từ điển cây thuốc Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội.

8

Nguyễn Hải Nam (2010), “Nghiên cứu phát triển thuốc mới”, Nxb. Y học.

9

Viện Dược liệu (2006), “Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý từ thảo dược”, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

10

Bộ Y tế (2009), Hướng dẫn của tổ chức Y tế thế giới về Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu ( bản dịch từ tiếng Anh)

11

Viện dược liệu (2008), Kỹ thuật chiết xuất dược liệu, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội.

12

Nguyễn Kim Phi Phụng (2007), Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ, NXB ĐHQGTPHCM

13

Michael Heinrich, Joanne Barnes, Simon Gibbons, Elizabeth M. Williamson (2012). Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, 2nd Edition. Churchill Livingstone

14

Biren Shah, Avinash Seth (2012). Textbook of Pharmacognosy and Phytochemistry. Elsevier India

15

W. Evans (2010).  Trease and Evans Pharmacognosy 15 th ed. Saunders Ltd.

16

O. Vallisuta, S. Olimat (2012).  Drug Discovery Research in Pharmacognosy. Intech

17

Lu-qi Huang, Lu-qi Huang (2013).  Molecular Pharmacognosy. Springer Netherlands

18

Giacinto Bagetta; et al (2012). Herbal medicines : development and validation of plant-derived medicines for human health. CRC Press

Bộ môn Bào chế – Công nghiệp dược

STT

Tài liệu

1

Bộ Y tế (2009), Bào chế và sinh dược học, tập 1&2, Nhà xuất bản Y học.

2

Bộ Y tế (2009), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc I&II, Nhà xuất bản Y học.

3

Bộ Y tế (2007), Kỹ thuật sản xuất dược phẩm I,II&III, Nhà xuất bản Y học.

4

Bộ môn Bào chế, Trường Đại học Dược Hà Nội, (2009), Một số chuyên đề về bào chế hiện đại, Nhà xuất bản Y học.

5

Richard S. Monson (1971), Advanced organic synthesis - Methods and techniques, Academic Press.

6

Banker G.S. and Rhodes C.J. (1996), Modern Pharmaceutics, Second Edition, Marcel Dekker.

7

Tadeusz Aniszewski (2007), Alkaloid chemistry, biological significance, applications and ecological role, Alkaloids – Secrets of Life, Elsevier. 

6

Leon Lachman, Herbert A.Lieberman, Josept L.Kanig (1986), The Theory and Practice of Industrial Pharmacy, Lea and Friger, Philadenphia.

7

Sarfaraz K. Niazi (2004), Handbook of Pharmaceutical manufacturing formulations, CRC Press.

8

Raymond C. Rowe,    Paul J. Sheskey,    Walter G. Cook,    Marian E. Fenton (2012), Handbook of Pharmaceutical Excipients 7 Updated Edition. Pharmaceutical Press

9

Sarfaraz K. Niazi (2009).  Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulations, Second Edition: (Six-Volume Set). CRC Press

10

Michael E. Aulton, Kevin Taylor (2001). Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design, 2nd edition. Churchill Livingstone

Bộ môn Kiểm nghiệm – Phân tích – Độc chất

STT

Tài liệu

1

Trần Tử An (2007), Hoá Phân tích Tập 1&2, Nhà xuất bản Y học.

2

Võ Thị Bạch Huệ (2007), Hoá phân tích Tập 1&2, Nhà xuất bản Giáo dục.

3

Vụ Khoa học và Đào tạo (2007), Kiểm nghiểm dược phẩm, Nhà Xuất bản Y học.

4

Bộ môn hóa Phân tích Kiểm nghiệm,trường Đại học Y Dược tp. Hồ Chí Minh (2011), Giáo trình lý thuyết kiểm nghiểm thuốc.

5

Chu Lộc, Bùi Xuân Đồng (2004), Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp vi sinh, TT thông tin- TV Đại học Dược Hà Nội.

6

Khoa Dược, trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2010), Độc chất học.

7

Bộ môn Phân tích-Kiểm nghiệm, trường Đại học Dược Hà Nội (2002), Môi trường và Độc chất môi trường.

8

Bộ Y tế (2007), Hóa phân tích tập 2 ( Phân tích dụng cụ), NXB Y học, Hà Nội.

9

Trần Tử An (1995), Các phương pháp điện hóa trong phân tích dược, Bài giảng Cao học, ĐH Dược Hà Nội.

10

Bộ Y tế (2007), Kiểm nghiệm dược phẩm, NXB Y học, Hà Nội.

11

Hồ Văn Quý (2000), Phân tích lý hóa, NXB Giáo dục, Hà Nội.

12

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm TT-Huế (2008), Sổ tay chất lượng và Hệ thống đảm bảo chất lượng theo GLP và ISO 17025.

13

Trịnh Văn Lẩu (2006), Bài giảng Sổ tay chất lượng và Hệ thống đảm bảo chất lượng theo GLP, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW.

14

Lê Thị Thiên Hương, Đặng Văn Hòa (1996), Độ ổn định của thuốc, Trường Đại học Y Dược Hồ Chí Minh.

15

Dược điển Việt Nam 4

16

BP 2009

17

JP 16

18

USP 30

19

Dược điển Trung Quốc 2005

20

David Harvey  (2000), Modern Analytical Chemistry, Mc Graw Hill.

21

Kent. R Olson, Ilene B. Anderson, Neal L. Benowitz, Paul D. Blanc, Richard F. Clark, Thomas E. Kearney, Jonh D. Osterioh (1999), Poisoning and Drug overdose, 3rd edition.

22

WHO (2002), Guidelines on packaging for pharmaceutical Products, WHO Technical Report Series, No. 902.

23

Alfonso R Gennaro (2005). Remington: The Science and Practice of Pharmacy. Lippincott Williams and Wilkins

24

Anthony C. Moffat (2011). Clarke's Analysis of Drugs and Poisons, 4th Edition. Pharmaceutical Press

25

David G Watson (2012). Pharmaceutical analysis : a textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists. Elsevier Churchill Livingstone

26

Satinder Ahuja and Stephen Scypinski (2011). Handbook of Modern Pharmaceutical Analysis. Elsevier, Academic Press

Bộ môn Dược lâm sàng – Dược xã hội

STT

Tài liệu

1

Bộ Y tế (2011), Pháp chế dược, Nhà xuất bản Y học.

2

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

3

Bộ Y tế (2007), Quản lý và kinh tế Dược, Nhà xuất bản Y học.

4

Nguyễn Thị Kim Chúc (2007), Kinh tế y tế và bảo hiểm y tế, Nhà xuất bản Y học

5

Trường Đại học kinh tế quốc dân (2006), Giáo trình Marketing căn bản, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân.

6

Bộ môn Dược lâm sàng trường Đại học Dược Hà Nội (2011), Dược lâm sàng, Nhà xuất bản Y học.

7

Bộ Y tế (2010), Chăm sóc dược, Nhà xuất bản Y học.

8

Trần Thị Thu Hằng (2009), Dược động học lâm sàng, Nhà xuất bản Phương Đông.

9

Bộ Y Tế (2005), Phương pháp Dịch tễ học, Nhà xuất bản Y học.

10

Bộ Y Tế (2011), Dược Dịch tễ học, Nhà xuất bản Y học.

11

Vụ thiết yếu và chính sách về thuốc (2003), Hướng dẫn điều tra sử dụng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh.

12

Trường Đại học kinh tế quốc dân (2006), Giáo trình Marketing căn bản, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân.

13

Bộ môn Quản lý và kinh tế Dược, Đại học Dược Hà Nội (2008), Dược xã hội học (Tài liệu lưu hành nội bộ).

14

Bộ môn Tổ chức quản lý y tế, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại Học Y Dược Huế, Chương trình y tế quốc gia (Tài liệu lưu hành nội bộ).

15

Philip Kolter (2001), Quản trị Marketing, Nhà xuất bản thống kê.

16

Bộ Y tế (2011), Dược thư quốc gia, Hội đồng Dược điển Việt Nam.

17

Charles F.Lacy, Lora L. Amstrong, Morton P. Goldman, Leonard L. Lance (2008), Drug Information Handbook, Lexi-Comp.

18

Các bộ môn Nội Trường đại học Y Hà Nội (2004), Điều trị học nội khoa

tập I,II, Nhà xuất bản Y học.

19

Goodman & Gilman (2008), A. Manual of Pharmacology and therapeutics, Mc Graw-Hill.

20

Malcolm Rowland, Thomas N Tozer (2002), Clinical Pharmacokinetics: Concepts and Applicatios. Lippincott Williams & Wilkins.

21

Humphrey P. Rang, James M. Ritter, Rod J. Flower, Graeme Henderson (2015). Rang & Dale's Pharmacology [8 ed.]. Churchill Livingstone

22

Bertram Katzung, Anthony Trevor (2014).  Basic and Clinical Pharmacology [13 ed.]. Mc Graw Hill LANGE

23

Sean C. Sweetman (2009). Martindale: The Complete Drug Reference, 36th Edition [36 ed.]. Pharmaceutical Press

24

Philip Wiffen, Marc Mitchell, Melanie Snelling, Nicola Stoner (2017). OXFORD HANDBOOK OF CLINICAL PHARMACY [3rd Revised edition]. Oxford University Press

25

Roger Walker (2012). Clinical pharmacy and therapeutics [5th ed.]. Churchill Livingstone

Bộ môn Hóa Lý Dược – Hóa Dược – Hóa Hữu Cơ

STT

Tài liệu

1

Đào Minh Đức, Phạm Văn Nguyện, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Quang Thường, 1997, Hóa lý dược, Giáo trình Đại học Dược Hà Nội.

2

Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo), Giáo trình Hóa học hữu cơ – Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức, tập 1&2, Nhà Xuất Bản Y học, 2006.

3

Nguyễn Đình Huề, Trần Kim Thanh, Nguyễn Thị Thu, 2005, Động hóa học và xúc tác, NXB Giáo dục.

4

Bộ môn Hóa Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội (2007), Hóa Dược I&II, NXB Y học.

5

Bộ môn Hóa Dược, Trường Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh (2010), Hóa Dược I&II, NXB Giáo dục.

6

Bộ môn Da liễu, Học viện Quân Y Hà Nội (2004), Giáo trình da & hoa liễu – NXB Y học

7

Vương Ngọc Chính (2007). Giáo trình Hương liệu – mỹ phẩm. ĐHBK TPHCM.

8

Joseph K.H.Ma Boka Hadjiza, 2013, Basic Physical Pharmacy

9

John Block, John M. Beale (2011), Wilson & Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry – 12th edition, Lippincott Williams & Wilkins

10

André O. Barel, Marc Paye, Howard I. Maibach (2009), Handbook of Cosmetic Science and Technology, 3rd edition, Informa Healthcare

11

Rick NG (2004), “Drug from discovery to approval”, John Wiley & Sons, Inc

12

Francis A. Carey and Robert M. Giuliano, Organic Chemistry, McGraw-Hill, 8th edition (2011).

13

Thomas Lemke; David A. Williams (2012). Foye's Principles of Medicinal Chemistry [7th ed.]. Lippincott Williams & Wilkins

14

Graham L Patrick (2013). An introduction to medicinal chemistry [5ed.]. Oxford University Press

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework