Theo Quyết định số 66/QĐ-HĐGSNN  ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020. Theo đó công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 39 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 300 nhà giáo. 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có hai giảng viên đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2020, trong đó, Khoa Dược có 01 giảng viên.

Danh sách giảng viên Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2020

TT Họ và tên Đơn vị Đạt tiêu chuẩn chức danh

  HĐ ngành, liên ngành

     1. Hồ Việt Đức

- Khoa Dược, 
Trường Đại học Y - Dược, ĐHH

PGS

Hóa học – Công nghệ 
thực phẩm

 

(Nguồn: https://huemed-univ.edu.vn/truong-dai-hoc-y-duoc-hue-co-hai-giang-vien-dat-tieu-chuan-chuc-danh-pho-giao-su-nam-2020-scnw-c69)

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework