Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019;

Thực hiện Thông báo số 3883/TB-ĐHYD ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019;

Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế đã họp xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019, vào lúc 10h00 ngày 17/12/2019. Căn cứ Biên bản cuộc họp, Trường Đại học Y Dược thông báo danh sách các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2019, gồm:

 

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

1

  Nguyễn Thị Hoài

Giáo sư

Dược học

20/20/23

2

  Nguyễn Vũ Quốc Huy

Giáo sư

Y học

20/20/23

3

  Trần Văn Huy

Giáo sư

Y học

20/20/23

 

(Nguồn: https://huemed-univ.edu.vn/cong-khai-ket-qua-hop-xet-bo-nhiem-chuc-danh-giao-su-nam-2019-tai-truong-dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-hue-scnw-c88)

 

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework