• Mẫu phiếu đăng ký tham gia tư vấn: Download
  • Mẫu thông tin tuyển dụng: Download

File đính kèm: Download

(Nguồn: https://huepharm-uni.edu.vn/index.php/vi/tin-tuc/thong-bao/503-thong-bao-ve-viec-dang-ky-tham-gia-tu-van-viec-lam-cho-sinh-vien-tot-nghiep-nam-2020)