Theo công bố của nhóm tác giả So-Hyun Kim và cộng sự (2011, Hàn Quốc), các nhà nghiên cứu sử dụng các mẫu là thịt và vỏ quả xoài (Mangifera indica L.), đánh giá ảnh hưởng đến mức độ ethanol trong huyết tương trên mô hình chuột thí nghiệm.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy, các mẫu quả xoài làm giảm đáng kể nồng độ ethanol trong huyết tương của chuột và tăng cường hoạt động của các enzyme alcohol dehydrogenase và acetaldehyd dehydrogenase. Kỹ thuật theo dõi sự chuyển hóa dựa trên phổ cộng hưởng từ hạt nhân hydro (1H-NMR) đã được sử dụng để nghiên cứu sự khác biệt trong quá trình chuyển hóa của quả xoài và mẫu huyết tương chuột được cho ăn mẫu quả xoài. Nghịch đảo bình phương nhỏ nhất của dữ liệu phổ 1H-NMR các mẫu huyết tương chuột đã cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các mẫu huyết tương chuột được cho ăn thịt xoài, vỏ xoài và mẫu chỉ cho uống dung dịch đệm. Một giả thuyết đặt ra rằng các chất chuyển hóa từ quả xoài, chẳng hạn như fructose và aspartate, có thể kích thích các enzym phân hủy rượu.

Nghiên cứu này cho thấy rằng thịt và vỏ xoài có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho thực phẩm chức năng nhằm giảm mức độ ethanol trong huyết tương sau khi hấp thụ ethanol.

Lược dịch

Đoàn Thị Ái Nghĩa

Tài liệu tham khảo:

So-Hyun Kim, Somi K. Cho, Tae-Sun Min, Yujin Kim, Seung-Ok Yang, Hee-Su Kim, Sun-Hee Hyun, Hana Kim, Young-Suk Kim and Hyung-Kyoon Choi (2011), “Ameliorating effects of Mango (Mangifera indica L.) fruit on plasma ethanol level in a mouse model assessed with 1H NMR based metabolic profiling”, DOI: 10.3164/jcbn.10-96

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework